Tờ khai bổ sung 01/GTGT mẫu cũ TT92 lúc thao tác gửi bị lỗi sai cấu trúc XML

Bên em đang kiểm tra và xử lý. Khi nào xong bên em sẽ thông báo.

đăng nhập để đăng một bình luận