Đăng Ký Cập nhật V5 Để Khai Container Mã Vạch và Chứng từ đính kèm

Để thực hiện đăng ký chữ ký số trong hệ thống V5 để khai Container mã vạch, đơn vị thực hiện như sau:

Trên máy tính đơn vị yêu cầu phải cài đặt Java 7u3và phải có trình duyệt web Internet Explorer 8 (IE8) trở lên.


Bước 1: Tải và cài đặt Java

Tải và cài đặt Java từ "https://files.customs.gov.vn/TONG_CUC/Files/jre-7u3-windows-i586.exe"


Bước 2: Đăng nhập hệ thống V5

Đơn vị vào link sau "http://customs.gov.vn:8228/portal/index.jsp?pageId=181&cid=1194"


Đơn vị nhập “Mã số thuế”, “CMT” và mã xác nhận, sau đó nhấn “Xem thông tin”

Sau khi nhấn “Xem thông tin”, xuất hiện cửa sổ “Thông Tin Chứng Thư Số”

(1) Nhấn “Xem thông tin chứng thư số”

(2) Nhấn chọn tên công ty muốn đăng ký

(3) Nhập ngày hết hiệu lực đăng ký giống như Hiệu lực đến ngày

(4) Nhấn “Đăng ký thông tin”


Sau khi nhấn sẽ xuất hiện cửa sổ nhập mã pin chữ ký số.

Sau khi nhập mã pin chữ ký số sẽ báo “Cập nhật thành công”.


 

đăng nhập để đăng một bình luận