Tuần từ 12/09/2022 đến 16/09/2022

Tổng hợp những vấn đề KH thường liên hệ thắc mắc:

  1. HS điện tử chậm nhận email xác nhận/ email KQ từ CQ BHXH.
  2. Phát sinh nộp HS điện tử quy trình 608 bao gồm: mẫu D02-LT hoặc D03-TS, mẫu 01 hoặc 02 và TK1-TS theo CV 4887 của BHXH TPHCM.
  3. BHXH Q1 yêu cầu file đính kèm D02-LT định dạng excel.
  4. Quy trình HS chốt sổ 620 (HS giấy) có thêm mẫu DS-XNBS.
  5. CQ BHXH yêu cầu HS 602 phải đính kèm CCCD.
đăng nhập để đăng một bình luận