Open navigation

Tuyển dụng

Video hướng dẫn tham khảo tại đây.


I. Giới thiệu:

Phân hệ Tuyển dụng hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin ứng viên cho từng vị trí công việc được thiết lập trong hệ thống quản lý nhân sự.

Sắp xếp quy trình tuyển dụng ứng viên giúp doanh nghiệp quản lý, phân tích, đánh giá chính xác về nguồn nhân lực tại đơn vị.


II. Tính năng sử dụng:

1. Vị trí phân hệ:

 


2. Cấu hình:

2.1. Phòng ban:

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin phòng ban tại đơn vị.Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể khởi tạo thông tin phòng ban đơn cấp (1) hoặc đa cấp (2).2.2. Vị trí công việc:

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin vị trí công việc.


 

Giao diện quản lý thông tin chung của vị trí công việc:


 

Giao diện hỗ trợ khởi tạo vị trí công việc:


 

 2.3. Kiểu hoạt động:

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý những hình thức liên hệ để ghi nhận việc giao tiếp với ứng viên khi thực hiện tuyển dụng cho vị trí công việc.3. Vị trí công việc:

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên tuyển dụng theo từng vị trí công việc.


 


4. Ứng viên:

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ ứng viên tuyển dụng, không phân biệt theo vị trí công việc.


 

5. Hồ sơ & Thư ứng tuyển:

Hỗ trợ quản lý thông tin hồ sơ gửi đính kèm khi ứng viên gửi thư ứng tuyển vào vị trí công việc đang tuyển dụng / do người quản lý tuyển dụng đính kèm trong từng hồ sơ ứng viên.


 

6. Báo cáo:

Hỗ trợ xuất báo cáo nhanh số liệu thống kê về thông tin tuyển dụng.


 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.