Open navigation

Trình ký từ xa - iXHD

I. Giới thiệu:

Tính năng “Trình ký từ xa” là công cụ hỗ trợ thiết lập mở rộng phương thức trình ký hồ sơ trên các phần mềm của bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD™…).

Hỗ trợ đối tượng người dùng là người quản lý thiết bị chữ ký số và người lập hồ sơ điện tử gửi trình ký (không giữ thiết bị chữ ký số).

Người quản lý thiết bị chữ ký số có thể phân quyền, chỉ định tiếp nhận thông tin hồ sơ điện tử theo từng phần mềm liên quan.

Người lập hồ sơ điện tử thực hiện trình ký từ xa, chờ tình trạng xác nhận hồ sơ đã được ký số để có thể gửi nộp hồ sơ điện tử qua mạng.

 

II. Yêu cầu: 

Máy tính người dùng có kết nối, chia sẻ thông tin mạng LAN, WAN...

Đơn vị có kĩ thuật viên hiểu biết về cấu hình mạng máy tính.

Cài đặt phần mềm Trình ký từ xa, phần mềm iXHD™.

          

III. Hướng dẫn:

1. Cấu hình:

1.1. Phần mềm Trình ký từ xa:

1.1.1. Thông tin người dùng chữ ký số:

Thực hiện nội dung này trên máy tính của người quản lý thiết bị chữ ký số.

Tải, cài đặt phần mềm Trình ký từ xa từ website ts24.com.vn.

Khởi động phần mềm, trên thanh trình đơn tùy chọn TT chung > Cấu hình để thực hiện kiểm tra kết nối địa chi IP của máy tính này.

 


 

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, cài đặt trình quản lý USB Token (file cài đặt được cung cấp mặc định trên thiết bị).

Tại giao diện phần mềm Trình ký từ xa, trên thanh trình đơn tùy chọn Trình ký từ xa > Thông tin người dùng chữ ký số.


 

Xuất hiện bảng Thông tin người dùng chữ ký số, nhấn chọn Thêm để tạo mới khóa kết nối, thông tin khóa kết nối được tự động khởi tạo ngẫu nhiên theo lần thêm mới.


 

Tùy chọn thông tin chữ ký số, nội dung “Serial Number”, “Mã số thuế” và “Công ty” sẽ tự động hiển thị.

Nhập mật khẩu USB Token là mã PIN của thiết bị chữ ký số, tùy chọn phần mềm sẽ được thực hiện trình ký từ xa.

Nhấn chọn “Ghi” sẽ xuất hiện bảng thông tin khóa kết nối.

Người dùng lưu lại thông tin “Khóa kết nối”, “Mật khẩu kết nối” và “Serial number” để cấu hình trình ký từ xa cho phần mềm được trình ký đã tùy chọn ở trên.

Lưu ý:

Thông tin khóa kết nối, mật khẩu kết nối chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất tại giao diện khởi tạo.

Hiệu lực sử dụng của khóa kết nối theo hạn dùng của chữ ký số. Trường hợp người dùng gia hạn lại thời gian sử dụng chữ ký số, hoặc thay mới thiết bị chữ ký số thì cần tạo mới lại khóa kết nối khác.

Người dùng có thể tùy chọn gửi email đến tài khoản TS24pro và sao chép nội dung này để lưu riêng bên ngoài, thuận tiện trong việc cấu hình trên các phần mềm liên quan.


 

1.1.2. Kết nối Google Drive:


Trên thanh trình đơn tùy chọn “Trình ký từ xa” > “Kết nối Google Drive”.

 

Tại giao diện cài đặt hỗ trợ thực hiện:

 

(1): Tùy chọn phầm mềm cần cài đặt trình ký “ Duyêt qua Google Drive”.

(2): Chọn nút "Thêm" để thêm chữ ký số trình ký.

(3): Chọn một hoặc nhiều chữ ký số để thực hiện

(4): Tùy chỉnh thời gian tự động ký số hồ sơ được gửi duyệt.

(5): Kết nối / ngắt kết nối đến tài khoản Google Drive (Gmail)

-> Sau khi hoàn tất các bước cài đặt, quay lại mục (2) để "Ghi" lại thông tin.

 

1.2. Phần mềm iXHD™:

Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

Trên thanh trình đơn, chọn vào mục Hệ thống > Thiết lập hệ thống > Tham số hệ thống.Xuất hiện bảng Tùy chọn, nhấn chọn bảng Cấu hình ký số, thực hiện thiết lập thông số kết nối, theo thông tin đã thiết lập trong phần mềm Trình ký từ xa.Kết nối thành công, kiểm tra Google Drive sẽ thấy xuất hiện thư mục tương ứng theo phần mềm được tự động khởi tạo ra để lưu tập tin hồ sơ gửi duyệt ký.


 

2. Thực hiện trình ký từ xa & kiểm tra hồ sơ:

Tại thời điểm trình ký, máy tính cài đặt phần mềm Trình ký từ xaiXHD™ cần được duy trì hoạt động và có kết nối mạng ổn định với nhau.

Trên máy tính cài đặt phần mềm “Trình ký từ xa”, người dùng cần kết nối thiết bị chữ ký số với máy.

Trên máy tính cài đặt phần mềm iXHD™, người dùng lập hóa đơn điện tử để ký hóa đơn.


2.1. Ký Máy chủ riêng:


 


Trên thanh trình đơn vào mục Hóa đơn điện tử, tùy chọn Danh sách hóa đơn điện tử CQT để thực hiện tra cứu thông tin hóa đơn đã xuất.


 

 

2.2. Ký Google Drive: 

Trên thanh trình đơn vào mục Hóa đơn điện tử, tùy chọn Danh sách hóa đơn điện tử CQT để thực hiện tra cứu thông tin hóa đơn đã xuất. 

3. Kiểm tra hồ sơ điện tử đã trình ký từ xa:

Thực hiện trong phần mềm Trình ký từ xa.

Trên thanh trình đơn vào mục Trình ký từ xa, tùy chọn “Lịch sử trình ký”, xuất hiện bảng thông tin bên dưới, người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử đã trình ký từ xa.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.