Open navigation

Tính lương

1. Giới thiệu:

Phân hệ Tính lương giúp quản lý bảng lương, phiếu lương, tích hợp sẵn các quy tắc tính lương và cấu trúc lương cơ bản nhất, đồng thời kết nối với các phân hệ khác để hỗ trợ việc tính cho tất cả nhân viên trong đơn vị.


2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Bảng lương

Mục đích sử dụng: hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin quy tắc, cấu trúc lương; định kỳ người dùng có thể thực hiện khởi tạo phiếu lương cho nhân viên; hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp một số thông tin từ bảng chấm công và nội dung cấu hình sẵn theo từng quy tắc lương để tính toán phiếu lương hoàn chỉnh cho nhân viên.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Bảng lương” > “Bảng lương


 

2.2. Quy tắc lương:

Được sử dụng để tính toán dữ liệu như phụ cấp, khấu trừ, doanh số cá nhân, thuế... Tính năng này được hỗ trợ thiết lập từ nhà cung cấp hệ thống quản lý nhân sự, hoặc người dùng (quản trị viên) có thể tự xác định quy tắc lương bằng cách sử dụng biểu thức tính toán, được hỗ trợ dưới dạng mã Python.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Bảng lương” > “Cấu hình” > “Quy tắc lương” 


 

2.3. Cấu trúc lương:

Tính năng hỗ trợ nhóm một loạt các quy tắc lương để áp dụng tạo phiếu lương cho một loại nhân viên. Ví dụ lương áp dụng cho nhân viên hưởng lương cố định và lương theo doanh số sẽ khác nhau một số giá trị tính toán, như vậy sẽ cần 2 cấu trúc lương cho 2 nhóm đối tượng nhân viên này.

Tương tự như tính năng quy tắc lương, cấu trúc lương sẽ được hỗ trợ thiết lập từ nhà cung cấp hệ thống quản lý nhân sự, hoặc người dùng (quản trị viên) có thể tự xác định cấu trúc lương phù hợp cho từng đối tượng nhân viên tại đơn vị.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Bảng lương” > “Cấu hình” > “Cấu trúc lương 


 

2.4. Dữ liệu để tính lương:

Tính năng này hỗ trợ một số bảng dữ liệu đầu vào, làm cơ sở số liệu để tính toán lương cho nhân viên.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Bảng lương” > “Dữ liệu để tính lương

     

Bảng dữ liệu Phụ cấp Dân quân tự vệ, Cựu chiến binh, PCCC

 

Bảng dữ liệu Tiền ăn trưa, nước, phụ cấp một cửa, VPP


Bảng dữ liệu Lương hệ số


Bảng dữ liệu Tiền điện thoại


Bảng dữ liệu Ngày nghỉ + Phụ cấp khác


Bảng dữ liệu Truy lương


2.5. Tạo bảng lương nhân viên định kỳ:

Một số thông tin dữ liệu cần ghi nhận vào hệ thống bởi người dùng, trước khi có thể thực hiện tạo lập bảng lương nhân viên:

Ghi nhận thông tin nhân viên + hợp đồng lao động.

Thiết lập, quy định cấu trúc lương cho từng nhân viên.    

Ghi nhận chấm công trên hệ thống quản lý nhân sự.

Quản lý thông tin ngày phép.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Bảng lương” > “Bảng lươngHoàn thành quá trình tạo bảng lương, người dùng tuỳ chọn phiếu lương chi tiết của từng nhân viên để kiểm tra lại số liệu và chọn hỗ trợ tính toán phiếu lương từ hệ thống.

Người dùng có thể tự hiệu chỉnh lại số liệu tính toán tự động này cho phù hợp với thực tế, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Hoàn thành việc kiểm tra số liệu, nhấp chọn nút Xác nhận tại cửa sổ phiếu lương để chốt lại thông tin nhập liệu.


2.6. Báo cáo:

Hỗ trợ xuất tập tin dữ liệu định dạng Excel bảng sao kê lương hàng tháng và bảng chi tiết lương đóng BHXH.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Bảng lương” > “Báo cáoCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.