Open navigation

Nhân viên

Video hướng dẫn tham khảo tại đây.


I. Giới thiệu:

Nhân viên là một phân hệ quan trọng trong hệ thống quản lý nhân lực. Phân hệ hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin nhân viên đầy đủ, chính xác giúp các phân hệ khác hoạt động hiệu quả.

 

II. Tính năng sử dụng:

1. Vị trí phân hệ:

 

 

2. Nhân viên:

2.1. Bảng thông tin nhân viên:

Hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý tất cả thông tin có liên quan về nhân viên như: thông tin nhân thân, thông tin nơi làm việc, người phụ thuộc…

Toàn bộ thông tin được hiển thị quản lý chung tại giao diện sử dụng này, hỗ trợ tối ưu về thao tác cho người dùng trong việc truy xuất dữ liệu.


 

Bảng thông tin nhân viên cũng là dữ liệu cơ sở, để có thể sử dụng một số tính năng trên những phân hệ khác của hệ thống quản lý nhân sự, như chấm công, nghỉ phép, lập bảng lương…(1): Thanh công cụ liên kết với bảng dữ liệu khác về nhân viên (chấm công, hợp đồng…).

(2): Bảng thông tin về nhân viên (nơi làm việc, nhân thân, người phục thuộc...).

(3): Nội dung chi tiết của từng bảng thông tin về nhân viên.


 2.2. Thông tin kết nối tài khoản người dùng (Tài khoản liên kết):

Hỗ trợ kết nối tài khoản người dùng với thông tin nhân viên. Tính năng này cần được thực hiện trong trường hợp nhân viên tại đơn vị là người được cấp tài khoản người dùng để truy xuất vào hệ thống quản lý nhân sự thực hiện thao tác quản lý, nhập dữ liệu, hoặc tra cứu thông tin cá nhân của mình có liên quan đến công tác nhân sự (thông tin cá nhân, thời gian chấm công, chi tiết bảng lương…).2.3. Thông tin hợp đồng:

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin hợp đồng của từng thông tin nhân viên tại đơn vị. Thông tin hợp đồng cần phải được thiết lập vì đây là yêu cầu cần có để người dùng có thể sử dụng tiếp sang những phân hệ quản lý nhân sự khác, như chấm công, nghỉ phép, tổng hợp tính toán bảng lương…Một số bảng tính năng khác như Chấm công, Ngày nghỉ, Phiếu lương… khi sử dụng qua  phân hệ quản lý tương ứng, dữ liệu sẽ tự đồng bộ kết nối về bảng thông tin nhân viên này.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.