Open navigation

CRM – Bán hàng

iKeToan - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm sóc các khách hàng tiềm năng.

Phân hệ giúp người dùng tối ưu hóa chu trình bán hàng và phân tích hiệu quả bán hàng, tăng tỉ lệ chốt sales, gia tăng doanh số

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Bán hàng (Sales) thuộc phân hệ này.

II. Tính năng Bán hàng:

1. Dữ liệu tiềm năng (Leads):

Vị trí chức năng: CRM > Tiềm năng (CRM > Leads).

Khách hàng dữ liệu tiềm năng chứa thông tin có giá trị để nhận thấy một cơ hội bán hàng trong tương lai.
2.  Cơ hội (Pepeline):

Vị trí chức năng: CRM > Bán hàng > Cơ hội (CRM > Sales > My Pipeline).

Sau khi tiềm năng được chuyển thành cơ hội, việc chăm sóc cơ hội sẽ chặt chẽ hơn, để phục vụ cho việc quản lý một cách dễ dàng.

Việc tạo ra các giai đoạn sẽ giúp bạn hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào.
Chi tiết Cơ hội:3. Báo giá (Quotations):

Vị trí chức năng: CRM > Bán hàng > Báo giá của tôi (CRM > Sales > My Quotations).

Cơ hội qua quá trình chăm sóc và đàm phán thành công, người dùng có thể tiến hành tạo báo giá từ cơ hội đó.
Từ đây, người dùng có thể nhập thông tin chi tiết cho báo giá và gửi đến cho khách hàng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.