Open navigation

Phân hệ Mua hàng

iKeToan - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Mua hàng (Purchase) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý nhà cung cấp, các yêu cầu báo giá, đơn hàng mua và hóa đơn nhà cung cấp.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Mua hàng (Purchase) thuộc phân hệ này.

II. Mua hàng:

1. Yêu cầu báo giá (Requests for Quotation):

Vị trí chức năng: Mua hàng > Mua hàng > Yêu cầu báo giá (Purchase > Purchase > Requests for Quotation).

Yêu cầu báo giá được xem như một đơn hàng dự thảo được tạo ra và chưa qua bước phê duyệt, nó dựa vào nhu cầu hàng hóa để đưa ra số lượng sản phẩm cần cung ứng và một đơn giá tham khảo để gửi cho nhà cung cấp xác định lại việc cung cấp hàng hóa cho công ty.


2. Đơn mua hàng (Purchase Orders):

Vị trí chức năng: Mua hàng > Mua hàng > Đơn mua hàng (Purchase > Purchase > Purchase Orders).

Đơn mua hàng là đơn hàng đã được phê duyệt công ty gửi cho nhà cung cấp sau khi đã thống nhất số lượng và đơn giá.3. Nhà cung cấp (Vendors):

Vị trí chức năng: Mua hàng > Mua hàng > Nhà cung cấp (Purchase > Purchase > Vendors).

Khởi tạo và quản lý thông tin nhà cung cấp.Lưu ý: Trên from của một NCC ta có thể nhìn thấy được lịch sử hẹn gặp nhà cung cấp, đơn mua hàng, hóa đơn nhà cung cấp,…Ngoài ra ta có thể nhập thông tin bổ sung vào các trường dữ liệu còn trống.


4. Sản phẩm (Products):

Vị trí chức năng: Mua hàng > Mua hàng > Sản phẩm (Purchase > Purchase > Products).

            (Nội dung được giới thiệu trong Phân hệ Inventory).Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.