Open navigation

Điểm bán lẻ – Cấu hình


I. Giới thiệu:

Phân hệ Point of Sales (Điểm bán lẻ/điểm bán hàng) hỗ trợ quản lý và thực thi bán hàng tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ/siêu thị/nhà hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Cấu hình (Configuration) thuộc phân hệ này. 

 

II. Cấu hình:

1. Điểm bán lẻ (Point of Sale):

Vị trí chức năng: POS > Cấu hình > Điểm bán lẻ (POS > Configuration > Point of Sale).

Hỗ trợ khởi tạo và cấu hình điểm bán lẻ, người dùng có thể cấu hình theo mô hình sử dụng: shop, nhà hàng/quầy bar,...

 

 

2. Nhóm POS (POS Categories):

Vị trí chức năng: POS > Cấu hình > Nhóm POS (POS > Configuration > POS Categories).

Hỗ trợ khởi tạo danh mục sản phẩm khả dụng trên POS, các sản phẩm trên POS được thể hiện theo nhóm cụ thể.

 

 

3. Thuộc tính, giá trị thuộc tính (Attributes/Attribute Values):

Vị trí chức năng: POS > Cấu hình > Thuộc tính/Giá trị thuộc tính (POS > Configuration > Attributes/Attribute Values).

Khởi tạo các thuộc tính và giá trị thuộc tính của sản phẩm/dịch vụ trên POS.

 

 

4. Chương trình khuyến mại:

4.1. Khách hàng trung thành (Loyalty Managerment):

Vị trí chức năng: : POS > Cấu hình > Chương trình khách hàng thân thiết (POS > Configuration > Loyalty Managerment).

Hỗ trợ khởi tạo và quản lý chương trình khách hàng thân thiết áp dụng cho một số sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm.

 

 

Điểm khách hàng tích lũy được sẽ được chi tiêu khi đủ điểm hoặc trừ dần điểm cộng tùy theo các quy tắc được xác định trong chương trình khách hàng thân thiết. 


4.2. Chương trình khuyến mại (Promotion):

Vị trí chức năng: : POS > Khuyến mại > Khuyến mại (POS > Promotion > Promotion).

Hỗ trợ khởi tạo và quản lý các chương trình khuyến mại: tặng kèm, giảm giá,...

 

 

4.3. Voucher:

Vị trí chức năng: : POS > Gift Voucher > Voucher (POS > Gift Voucher > Voucher).

Hỗ trợ khởi tạo và quản lý chương trình mã giảm giá dành riêng cho khách hàng.

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.