Open navigation

Điểm bán lẻ – Đơn đặt hàng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Point of Sales (Điểm bán lẻ/điểm bán hàng) hỗ trợ quản lý và thực thi bán hàng tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ/siêu thị/nhà hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Đơn đặt hàng (Orders) thuộc phân hệ này.

 

II. Đơn đặt hàng:

1. Đơn đặt hàng (Orders):

Vị trí chức năng: POS > Đơn đặt hàng > Đơn đặt hàng (POS > Orders > Orders).

Quản lý thông tin các đơn hàng, chi tiết đơn hàng tại phiên bán hàng, xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng.

 

 

2. Phiên bán hàng (Sessions): 

Vị trí chức năng: POS > Đơn đặt hàng > Phiên bán hàng (POS > Orders > Sessions).

Quản lý các phiên bán hàng đã và đang hoạt động, trạng thái các phiên bán hàng,...

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.