Open navigation

Đăng ký nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24 của phần mềm TaxOnline


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Pay24 > Đăng ký nộp thuế điện tử

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trong phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Tại bảng thông tin đăng ký nộp thuế điện tử, tùy chọn thông tin Tên chủ thể chứng thư số;

Tùy chọn thông tin Ngân hàngSố tài khoản ngân hàng cần đăng ký;

Nhấn chọn Nộp hồ sơ.

3. Kiểm tra tình trạng nộp tờ khai:

Vị trí mở chức năng: Pay24 > Lịch sử giao dịch NTĐT

  1. Tùy chọn hình thức tra cứu
  2. Nhấn đúp vào biểu tượng để xem lại nội dung chứng từ, file đính kèm hoặc kết quả giao dịch, chờ tình trạng báo Đang xử lý.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.