Open navigation

Hồ sơ khai trình sử dụng lao động

iBHXH - Báo cáo lao động (iBCLD)Thực hiện lập Hồ sơ khai trình sử dụng lao động lần đầu, người dùng thực hiện như sau:

Thiết lập thông tin giao dịch với cơ quan quản lý lao động:

Khởi động phần mềm iBHXH™, “TT Chung” (1) > “Thông tin đơn vi” (2) > “Thông tin Cơ quan quản lý” (3) > Nhấn chọn Sửa (4)> Nhập “Thông tin giao dịch với  Cơ quan QLý lao động” (5) > Nhấn chọn Lưu (6).Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn iBCLĐ (1) > “Khai trình sử dụng lao động” (2) > Tùy chọn Kỳ kê khai (3) > “Đồng ý” (4) để mở giao diện nhập liệu tờ khai.Người dùng có 2 cách để nhập dữ liệu vào tờ khai:

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp trên phần mềm.

 Trong giao diện “Tờ khai”(1), lưu ý chọn loại tờ khai “Chính thức hoặc Bổ sung”(2) , nhập “Ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động” (3)

 Nhập thông tin người lao động vào vùng nhập liệu (4)

 Để thêm dòng: Bấm Insert, xóa dòng: Bấm F11 (5) trên bàn phím máy tínhCách 2: Nhập liệu bằng file mẫu.

Trong giao diện “Tờ khai” (1) > Chọn “File mẫu” (2) > Tùy chọn vị trí lưu file (3) > Đặt tên file (4) > Save (5) để hoàn tấtSau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này 

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.Trường hợp cần đính kèm thêm một số hồ sơ như Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao, công chứng), HĐLĐ đã ký với người LĐ, người dùng chuyển sang sheet “Đính kèm” (1) > chọn tập tin đính kèm (2). Lưu ý, tập tin đính kèm có định dạng *.pdf hoặc *.doc.Sau khi hoàn tất nhập liệu và đính kèm tập tin, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại dữ liệu và kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh để ký và nộp cho cơ quan quản lý lao động.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.