Open navigation

Trình ký từ xa - iBHXH

iBHXH - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:
Tính năng “Trình ký từ xa” là công cụ hỗ trợ thiết lập mở rộng phương thức trình ký hồ sơ trên các ứng dụng của bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD…)
Hỗ trợ đối tượng người dùng là người quản lý thiết bị chữ ký số và người lập hồ sơ điện tử gửi trình ký (không giữ thiết bị chữ ký số).
Người quản lý thiết bị chữ ký số có thể phân quyền, chỉ định tiếp nhận thông tin hồ sơ điện tử theo từng ứng dụng liên quan.
Người lập hồ sơ điện tử thực hiện trình ký từ xa, chờ tình trạng xác nhận hồ sơ đã được ký số để có thể gửi nộp hồ sơ điện tử qua mạng.

 

II. Yêu cầu:
Máy tính người dùng có kết nối, chia sẻ thông tin mạng LAN, WAN...
Đơn vị có kĩ thuật viên hiểu biết về cấu hình mạng máy tính.
Cài đặt ứng dụng “Trình ký từ xa”, bộ sản phẩm TS24pro.

III. Hướng dẫn:

1. Cấu hình trình ký từ xa:

1.1. Ứng dụng “Trình ký từ xa”:

1.1.1. Thông tin người dùng chữ ký số:
Thực hiện nội dung này trên máy tính của người quản lý thiết bị chữ ký số.
Tải, cài đặt ứng dụng “Trình ký từ xa” từ website ts24.com.vn.
Khởi động ứng dụng, trên thanh tiêu đề tùy chọn “TT chung” > “Cấu hình” để thực hiện kiểm tra kết nối địa chi IP của máy tính này.Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, cài đặt trình quản lý USB Token (file cài đặt được cung cấp mặc định trên thiết bị).

Tại giao diện ứng dụng “Trình ký từ xa”, trên thanh tiêu đề tùy chọn “Trình ký từ xa” > “Thông tin người dùng chữ ký số”.Xuất hiện bảng “Thông tin người dùng chữ ký số”, nhấn chọn “Thêm” để tạo mới khóa kết nối, thông tin khóa kết nối được tự động khởi tạo ngẫu nhiên theo lần thêm mới.Tùy chọn thông tin chữ ký số, nội dung “Serial Number”, “Mã số thuế”“Công ty” sẽ tự động hiển thị.

Nhập mật khẩu USB Token là mã PIN của thiết bị chữ ký số, tùy chọn ứng dụng sẽ được thực hiện trình ký từ xa.

Nhấn chọn “Ghi” sẽ xuất hiện bảng thông tin khóa kết nối.

Người dùng lưu lại thông tin “Khóa kết nối”, “Mật khẩu kết nối”“Serial number” để cấu hình trình ký từ xa cho ứng dụng được trình ký đã tùy chọn ở trên.


Lưu ý:
Thông tin khóa kết nối, mật khẩu kết nối chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất tại giao diện khởi tạo.
Hiệu lực sử dụng của khóa kết nối theo hạn dùng của chữ ký số. Trường hợp người dùng gia hạn lại thời gian sử dụng chữ ký số, hoặc thay mới thiết bị chữ ký số
thì cần tạo mới lại khóa kết nối khác.
Người dùng có thể tùy chọn gửi email đến tài khoản TS24pro và sao chép nội dung này để lưu riêng bên ngoài, thuận tiện trong việc cấu hình trên các ứng dụng liên quan.1.1.2. Kết nối Google Drive:
Trên thanh tiêu đề tùy chọn “Trình ký từ xa” > “Kết nối Google Drive”.


Tại giao diện cài đặt hỗ trợ thực hiện:

 


(1): Tùy chọn phầm mềm cần cài đặt trình ký “Duyệt qua Google Drive”.

(2): Chọn nút "Thêm" để thêm chữ ký số trình ký. (Có thể thêm nhiều chữ ký số để ký hóa đơn)

(3): Chọn một hoặc nhiều chữ ký số để thực hiện

(4): Tùy chỉnh thời gian tự động ký số hồ sơ được gửi duyệt.

(5): Kết nối / ngắt kết nối đến tài khoản Google Drive (Gmail)

-> Sau khi hoàn tất các bước cài đặt, quay lại mục (2) để "Ghi" lại thông tin.


1.2. Ứng dụng iBHXH:
Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, đăng nhập vào ứng dụng iBHXH.

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tùy chọn” > “Cấu hình Ký Số” để thiết lập thông tin kết nối TKTX & Google Drive đã thực hiện từ ứng dụng “Trình ký từ xa”.
Kết nối thành công, kiểm tra Google Drive sẽ thấy xuất hiện thư mục tương ứng theo ứng dụng được tự động khởi tạo ra để lưu tập tin hồ sơ gửi duyệt ký.2. Thực hiện trình ký từ xa:
Tại thời điểm trình ký, máy tính cài đặt ứng dụng “Trình ký từ xa”“iBHXH” cần được duy trì hoạt động và có kết nối mạng ổn định với nhau.
Trên máy tính cài đặt ứng dụng “Trình ký từ xa”, người dùng thực hiện kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính.
Trên máy tính cài đặt ứng dụng iBHXH, có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách trình ký từ xa như sau:


2.1. Duyệt từ xa:

Thực hiện tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (Kết xuất báo cáo), tùy chọn “Duyệt từ xa” để hoàn tất việc ký nộp hồ sơ qua mạng.2.2. Duyệt qua Google Drive:

Thực hiện tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (Kết xuất báo cáo), tùy chọn “Duyệt qua Google Drive” để gửi hồ sơ trình ký.


Tùy theo thiết lập thời gian tự động ký hồ sơ đã cấu hình trong ứng dụng “Trình ký từ xa”, sau khoảng thời gian này, trên thanh tiêu đề người dùng chọn “Tải file đã ký từ Google Drive”.Hệ thống sẽ cập nhật về tập tin hồ sơ đã được ký duyệt, người dùng kiểm tra lại thông tin hồ sơ và chọn nộp qua mạng.

 

3. Kiểm tra hồ sơ điện tử đã trình ký từ xa:

3.1. Ứng dụng “Trình ký từ xa”:
Trên thanh tiêu đề vào mục “Trình ký từ xa”, tùy chọn “Lịch sử trình ký”, xuất hiện bảng thông tin bên dưới, người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử đã trình ký từ xa.3.2. Ứng dụng “iBHXH”:
Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất BC”, tùy chọn “Lịch sử giao dịch” để thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử nộp. (Có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.