Open navigation

Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Điện tử)

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ


Để lập hồ sơ [609] Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1) > “Sổ” (2) >  "[609] Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ” (3). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (4)
Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhấp chọn biểu mẫu, tờ khai cần lập gửi cho cơ quan BHXH (1) > Xuất hiện tờ khai để người dùng nhập liệu  (2)Người dùng nhập thông tin vào các mẫu tờ khai theo một trong hai cách sau:


Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụngCách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụngNhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.
Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáoChọn bộ hồ sơ cần gửi điện tử đến cơ quan BHXH (1) > “Ký và nộp hồ sơ” (2) > Hiển thị hộp thoại (3),  chọn “Đồng ý”


Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Kết xuất báo cáo:


               Trường hợp 1: Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình “Ghi/Lưu (F5)” (1) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại “Bạn có muốn kết xuất báo cáo không?” > Nhấn chọn “Có” (2) hoàn thành.Trường hợp 2: Kết xuất báo cáo thủ công, trên thanh tiêu đề người dùng nhấn chọn “Kết xuất BC” (1) > “Kết xuất” (2) > Tùy chọn loại hồ sơ cần kết xuất (3) > “Chấp nhận” (4)Tại giao diện “Danh sách tờ khai BHXH” , người dùng tùy chọn tháng/quý để kết xuất hồ sơ > Nhấn chọn thực hiện (1)


Để xem lại đầy đủ hồ sơ bảo hiểm mà đơn vị khai báo, double click vào biểu tượng XML (2)


Đánh dấu vào hồ sơ cần nộp (3) > “Ký và nộp hồ sơ” (4) > Chọn CKS (USB Token) (5) > “Ký” (6)Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn từ ngày đến ngày đã nộp hồ sơ (3) > “Thực hiện” (4).


Tra cứu kết quả trả về (5). Để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của BHXH, nhấn chọn vào từng biểu tượng quyển sách phía dưới hồ sơ (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.