Open navigation

Đăng ký tài khoản VssID

iBHXH - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

            Tính năng Đăng ký VssID trong ứng dụng iBHXH™ là công cụ hỗ trợ bộ phận quản lý nhân sự tại đơn vị, thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH cho người lao động.

            Người lao động sau khi được hỗ trợ đăng ký tài khoản này, có thể tải và cài đặt ứng dụng  VssID vào thiết bị di động của mình để sử dụng.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Vị trí tính năng:

            Ứng dụng iBHXH™ > trình đơn Hồ sơ điện tử > tính năng Đăng ký VssID. 

 

2. Nhập liệu:

2.1. Người dùng iBHXH™ (quản lý nhân sự tại đơn vị):

            Nhấp chọn vị trí tính năng, xuất hiện bảng nhập liệu, tuỳ chọn Xuất file Excel mẫu để lấy mẫu nhập liệu được cung cấp sẵn về máy tính.

            (1): vị trí tính năng hỗ trợ xuất file Excel mẫu.

            (2): Giao diện nhập liệu trong file Excel mẫu.

            

Thực hiện nhập liệu đầy đủ vào những cột thông tin trong file mẫu.

Có thể sao chép thông tin cá nhân của người lao động từ nơi khác vào file mẫu, lưu ý chỉ sao chép lấy giá trị (Copy > Paste > Special > Paste Value).

Thông tin về tỉnh thành phố, phường xã, quận huyện, cơ quan BHXH chỉ thực hiện tuỳ chọn trong ô nhập hoặc lấy thông tin chi tiết từ bảng  danh mục (sheet) đã được cung cấp sẵn theo file mẫu này.

            Hoàn thành việc nhập liệu trong file mẫu Excel, thực hiện tạo thư mục để lưu hình chụp thẻ và hình Chứng minh nhân dân / Căn cước của người lao động.

            Quy tắc lưu và đặt tên hình ảnh của từng người lao động dựa theo thông tin số điện thoại di động đã nhập liệu trong file Excel mẫu.

Số điện thoại này phải là số điện thoại người lao động đang sử dụng chính.

Việc khai báo đúng thông tin này là yêu cầu cần thiết để có thể lấy được chính xác mã xác thực OTP gửi về số điện thoại này trong bước đăng ký cuối cùng.

            Trở về giao diện iBHXH™, thực hiện nạp dữ liệu file mẫu Excel, tuỳ chỉnh đến vị trí thư mục lưu thông tin hình ảnh của người lao động để có thể thực hiện đăng ký.

            (1): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu Excel.

            (2): tuỳ chỉnh đến vị trí thư mục lưu thông tin hình ảnh của người lao động.

            (3): kiểm tra chi tiết thông tin hình ảnh của người lao động.

            (4): nút chức năng hỗ trợ chỉnh sửa dòng thông tin trong danh sách đăng ký.

            (5): nút chức năng thực hiện đăng ký tài khoản cho người lao động (thực hiện tuần tự).

 

            Sau khi nhấn chọn Đăng ký, xuất hiện bảng xác nhận đăng ký cho đối tượng người lao động này, kiểm tra lại thông tin, nhập mã Captcha và nhấn chọn Đăng ký

(Trường hợp không hiển thị mã captcha, nhấn chọn “Lấy captcha” để lấy lại mã mới)

 

            Trường hợp người lao động đã đăng ký và có được tài khoản VssID trước đó, ứng dụng sẽ thông báo thông tin người lao động này đã được đăng ký.

            Trường hợp người lao động chưa đăng ký tài khoản VssID, thông tin đăng ký sẽ báo thành công và xuất hiện bảng yêu cầu nhập mã OTP để xác thực, cần liên hệ với người lao động, nhờ cung cấp mã OTP này đã được gửi đến tin nhắn trên điện thoại của người đó.


2.1. Người dùng ứng dụng VssID trên thiết bị di động (người lao động):

            Sau khi cung cấp mã xác thực OTP và đã được hỗ trợ đăng ký tài khoản VssID thành công, hệ thống BHXH sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại của người dùng (người lao động).

            (1): Tin nhắn thông báo xác nhận quá trình đăng ký hồ sơ cấp tài khoản.

            (2): Tin nhắn thông báo cấp tên đăng nhập, mật khẩu để truy cập ứng dụng VssID.

 

Tải ứng dụng VssID về máy điện thoại:

 

            Khởi động ứng dụng VssID, nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong tin nhắn, nhấn chọn Đăng nhập.            Đăng nhập thành công, người dùng đã có thể bắt đầu sử dụng những tính năng của ứng dụng này.

Quản lý thông tin cá nhân:

 

            Thông tin thẻ BHYT:


             Thông tin quá trình tham gia BHXH:


            Thông tin khám chữa bệnh BHYT:


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.