Open navigation

Thiết lập tài khoản người dùng

1. Giới thiệu

 Nội dung này hỗ trợ người dùng tạo các thiết lập ban đầu như thông tin về tài khoản, vai trò của người dùng khi sử dụng ứng dụng.


2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Thiết lập ban đầu

Tài khoản người dùng:

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản đăng nhập vào sử dụng tính năng trong hệ thống quản lý nhân sự.

Vị trí tính năng: Phân hệ "Cài đặt" > Trình đơn "Người dùng & Công ty" > "Người dùng".


 

Khởi tạo tài khoản:

Đầu tiên, hãy thêm tên của người dùng mới & địa chỉ email, đây là tên đăng nhập mà người dùng sẽ sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.


Trong "Quyền truy cập", bạn có thể chọn những ứng dụng mà người dùng của bạn có thể truy cập và sử dụng. Các cấp quyền khác nhau có sẵn tùy thuộc vào từng phân hệ sử dụng của phần mềm.

Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa trang và đã nhấp vào LƯU, 1 email sẽ tự động được gửi đến người dùng. Người dùng phải nhấp vào nó để chấp nhận lời mời tham gia phiên bản của bạn để tạo mật khẩu đăng nhập.


Mật khẩu đăng nhập được khởi tạo bởi người dùng khi lần đầu kết nối với phần mềm quản lý nhân sự, hoặc có thể thay đổi trong giao diện khởi tạo tài khoản này (chỉ thực hiện được khi sử dụng tài khoản của quản trị viên)Huỷ bỏ tài khoản:

Nhấp vào Cài đặt,  Tuỳ chọn mở chức năng "Người dùng" hoặc nhấp chọn vào ô thông tin số lượng người dùng đã kích hoạt.Trong danh sách tài khoản người dùng, hãy nhấp vào người dùng bạn muốn hủy kích hoạt. Ngay sau khi bạn đang ở trên biểu mẫu người dùng, hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn đến trạng thái Hoạt động (trên cùng bên phải). Nhấp vào Hiệu lực và bạn sẽ nhận thấy rằng trạng thái sẽ thay đổi thành Vô hiệu ngay lập tức.Lưu ý: Không bao giờ hủy kích hoạt người dùng chính (quản trị viên).

 

2.2 Vai trò người dùng:

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm quyền truy cập đặc thù theo vị trí công việc cho tài khoản người dùng. Nhóm vai trò này có thể chọn áp dụng nhanh trong giao diện khởi tạo tài khoản người dùng, quản trị viên sẽ không phải mất nhiều thời gian tùy chọn phân quyền theo từng phân hệ sử dụng.

Vị trí tính năng: Phân hệ "Cài đặt" > Trình đơn "Người dùng & Công ty" > "Vai trò người dùng".


 

Hướng dẫn thực hiện:

Khởi tạo vai trò người dùng

 

Gán vai trò cho tài khoản đăng nhập (thực hiện trong tính năng “Người dùng”).


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.