Open navigation

Duyệt ký, nộp hồ sơ BHXH điện tử qua phần mềm di động

iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả


I. Giới thiệu: 


    Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập thông tin trong phần mềm iBHXH™ - Kê khai, nộp hồ sơ BHXH điện tử & phần mềm Trình ký từ xa, để hỗ trợ cho thao tác kiểm tra, duyệt ký và gửi hồ sơ điện tử thông qua thiết bị di động.


II. Yêu cầu chung:


    Tài khoản TS24ID: 1 tài khoản cho người dùng đăng nhập vào phần mềm iBHXH™ để lập hồ sơ BHXH, 1 tài khoản cho người dùng đăng nhập vào phần mềm di động để duyệt ký, gửi hồ sơ.


    Tài khoản Gmail: 1 tài khoản dùng chung, hỗ trợ kết nối Google Drive cho việc đồng bộ thông tin hồ sơ ký số.


    Phần mềm cài đặt: iBHXH™ (bộ sản phẩm TS24pro), Trình ký từ xa, app iBHXH (di động).


    Thiết bị chữ ký số (USB Token): cấu hình dùng chung thông tin chứng thư số, hỗ trợ duyệt ký, gửi hồ sơ từ xa trên thiết bị di động.


    Máy tính người dùng có kết nối, chia sẻ thông tin mạng LAN, WAN...


    Khuyến khích đơn vị cần có kĩ thuật viên hiểu biết về công nghệ thông tin, để hỗ trợ thiết lập ban đầu cho người dùng đầu cuối (người lập hồ sơ, người duyệt ký, gửi hồ sơ…).


III. Hướng dẫn thực hiện:


1. Cấu hình:


1.1. Phần mềm Trình ký từ xa:


    Thực hiện nội dung này trên máy tính của người quản lý thiết bị chữ ký số.


    Tải, cài đặt phần mềm Trình ký từ xa từ website ts24.com.vn.


    Khởi động phần mềm, trên thanh tiêu đề tùy chọn TT chung > Cấu hình, để thực hiện kiểm tra kết nối địa chi IP của máy tính này.    Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, cài đặt trình quản lý USB Token (file cài đặt được cung cấp mặc định trên thiết bị).


    Tại giao diện phần mềm Trình ký từ xa, trên thanh tiêu đề tùy chọn Trình ký từ xa > Thông tin người dùng chữ ký số.    Xuất hiện bảng Thông tin người dùng chữ ký số, nhấn chọn Thêm để tạo mới khóa kết nối, thông tin khóa kết nối được tự động khởi tạo ngẫu nhiên theo lần thêm mới.    Tùy chọn thông tin chữ ký số, nội dung Serial Number, Mã số thuếCông ty sẽ tự động hiển thị.


    Nhập mật khẩu USB Token là mã PIN của thiết bị chữ ký số, tùy chọn phần mềm sẽ được thực hiện trình ký từ xa.


    Nhấn chọn Ghi sẽ xuất hiện bảng thông tin khóa kết nối.


    Người dùng lưu lại thông tin Khóa kết nối, Mật khẩu kết nối  Serial number để cấu hình trình ký từ xa cho phần mềm được trình ký đã tùy chọn ở trên.


    Lưu ý:


    Thông tin khóa kết nối, mật khẩu kết nối chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất tại giao diện khởi tạo.


    Người dùng nên sao chép, lưu lại thông tin khoá kết này vào tập tin riêng bên ngoài để thuận tiện     trong việc cấu hình trên các phần mềm liên quan; có thể tùy chọn gửi thông tin khoá kết nối này đến thư điện tử (Email) của mình.


    Hiệu lực sử dụng của khóa kết nối theo hạn dùng của chữ ký số. Trường hợp người dùng gia hạn lại thời gian sử dụng chữ ký số, hoặc thay mới thiết bị chữ ký số thì cần tạo mới lại khóa kết nối khác.     Trên thanh tiêu đề tùy chọn Trình ký từ xa > Kết nối Google Drive.    Tại giao diện cài đặt hỗ trợ thực hiện:    (1): Tùy chọn phầm mềm cần cài đặt chứng thư số hỗ trợ Duyệt qua Google Drive.

    (2): Nút chức năng hỗ trợ tuỳ chỉnh thông tin chữ ký số sử dụng.

    (3): Tuỳ chọn thông tin chữ ký số sử dụng để ký hồ sơ.

    (4): Tùy chỉnh thời gian tự động ký số hồ sơ sau khi hồ sơ đã được duyệt ký.

    (5): Kết nối / ngắt kết nối đến tài khoản Google Drive (Gmail)


    Hoàn tất các bước cài đặt, quay lại mục (2) nhấn chọn Ghi để lưu thông tin cấu hình


1.2. Phần mềm iBHXH™:


    Thực hiện nội dung này bằng tài khoản TS24ID của người lập hồ sơ kê khai, nộp thuế.


    Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, đăng nhập vào phần mềm iBHXH™.


    Trên thanh tiêu đề, vào mục TT chung > Thông tin đơn vị > kiểm tra nhập thông tin người ký (tên, chức danh), nội dung Tài khoản Kyso™/Email nhập đúng tên tài khoản TS24ID của người dùng thiết bị di động duyệt ký, gừi hồ sơ.    Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Tùy chọn > Cấu hình Ký Số để thiết lập thông tin kết nối TKTX & Google Drive đã cấu hình từ phần mềm Trình ký từ xa.    Kết nối thành công, người dùng kiểm tra Google Drive sẽ thấy xuất hiện thư mục tương ứng theo phần mềm, đã được khởi tạo tự động để lưu tập tin hồ sơ gửi duyệt ký.1.3. Phần mềm KySo™:


    Thực hiện nội dung này bằng tài khoản TS24ID của người dùng thiết bị di động để duyệt ký, gửi hồ sơ và sau khi đã thực hiện cập nhật thông tin người ký trong phần mềm IBHXH™ từ tài khoản TS24ID của người lập hồ sơ BHXH.


Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, đăng nhập vào phần mềm KySo™.


Xuất hiện bảng thông báo yêu cầu xác nhận thông tin đơn vị/cá nhân trình ký, người dùng kiểm tra tuỳ chọn thông tin đơn vị và nhấn "Chấp nhận".Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Tùy chọn > Cấu hình ký số để thiết lập thông tin kết nối TKTX & Google Drive đã thực hiện từ phần mềm Trình ký từ xa.


 

 

1.4. Phần mềm di động IBHXH:


    Thực hiện nội dung này bằng tài khoản TS24ID của người dùng thiết bị di động để duyệt ký, gửi hồ sơ.

    Trên thiết bị di động, người dùng vào CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) để tìm và cài đặt phần mềm iBHXH.


    Khởi động, đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản TS24ID, kiểm tra cập nhật thông tin công ty hỗ trợ duyệt ký, gửi hồ sơ từ xa tại mục Người dùng > Danh sách công ty.


Nhấn chọn mục Trình ký từ xa để thực hiện kết nối với tài khoản Google Drive dùng chung đã được cấu hình trước đó.


Hoàn thành việc kết nối, sẽ xuất hiện bảng thông tin hồ sơ cần duyệt ký gửi.

      

2. Duyệt ký, gửi hồ sơ từ thiết bị di động:


    Tại thời điểm trình ký, máy tính cài đặt phần mềm Trình ký từ xa iBHXH™ cần được duy trì hoạt động và có kết nối mạng ổn định với nhau.


    Trên máy tính cài đặt phần mềm Trình ký từ xa, người dùng thực hiện kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính.


    Trên máy tính cài đặt phần mềm iBHXH™, người dùng lập hồ sơ BHXH, tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (Kết xuất báo cáo) và nhấn chọn Duyệt qua Google Drive.


Người duyệt ký, gửi hồ sơ, truy cập vào phần mềm iBHXH trên thiết bị di động để kiểm tra thực hiện tiếp quá trình duyệt ký, gửi nộp hồ sơ điện tử.

      

        (1): Thông tin hồ sơ chưa duyệt.

        (2): Thông tin hồ sơ đã được duyệt ký (hiển thị khi hồ sơ đã được duyệt)

        (3): Thông tin hồ sơ đã ký thành công (hiển thị tuỳ vào thời gian ký mặc định đã thiết lập)

        (4): Thông tin hồ sơ đã được nộp.
 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.