Open navigation

Trình ký hồ sơ BHXH điện tử qua Email / Cloud24

iBHXH  - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện trình ký hồ sơ BHXH điện tử qua Email / Cloud24 trong iBHXH™ để có thể ký nộp hồ sơ trong phần mềm KySo™.

Trình ký hồ sơ BHXH điện tử là quá trình người lập hồ sơ nghiệp vụ (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ BHXH hoàn chỉnh và gửi file cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ BHXH qua mạng (giao dịch điện tử) đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

    Lưu ý: trường hợp người dùng là người thực hiện lập hồ sơ nghiệp vụ, đồng thời cũng là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ BHXH qua mạng thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất BC(1), nhấn chọn “Kết xuất báo cáo(2) để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh.


Đánh dấu chọn tên hồ sơ cần kết xuất, có thể chọn nhiều hồ sơ khác nhau để tổng hợp ra cùng lúc, nhấn “Kết xuất”. 


Kiểm tra tuỳ chọn đúng kỳ lập hồ sơ, nhấn “Thực hiện” để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh được hiển thị trong bảng nội dung bên phải. 

Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071825626/original/QKHp9QkwC1K6fKezmmjgYGvbLhDPpAtmFw.png?1626744223


    Xuất hiện danh sách hồ sơ đã tổng hợp hoàn chỉnh, thực hiện trình kỳ theo nội dung hình hướng dẫn.

(A): Tuỳ chọn xem nội dung chi tiết hồ sơ trước khi trình ký

    (B): Tuỳ chọn hình thức trình ký qua Email/Cloud24

    (C), (D): Bảng hướng dẫn thực hiện trình ký qua Email/Cloud24

Tại máy tính người dùng đang giữ thiết bị chữ ký số, thực hiện đăng nhập vào ứng dụng KySo™ trong bộ sản phẩm TS24pro, trên thanh tiêu đề chọn vào mục iBHXH (1) > Mở file dữ liệu ký số BHXH (*.ibh) (2).

Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071826080/original/-T5sejJKT8U47GLUsZ224anrXINRBBKV9Q.png?1626745289


    Tại giao diện mở file trình ký, lựa chọn hình thức mở file trình ký:  


    Tuỳ chọn file lưu dưới máy, trong trường hợp người làm thực hiện trình ký qua email.


    Hoặc chọn file được trình ký qua Cloud24, trong trường hợp người làm đã gởi trình ký qua Cloud24.


Gắn thiết bị USB Token vào máy tính (1) > đánh dấu chọn tờ khai cần ký (2) > Chọn "Ký số" để thực hiện ký và nộp tờ khai qua mạng (3).

Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16073607486/original/kdj6tFUrEk5TTEWMy7uGhqntxMDdmRAcDw.png?1630054906


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.