Open navigation

Phân hệ CRM - Quản lý quan hệ khách hàng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm sóc các khách hàng tiềm năng.

Phân hệ giúp người dùng tối ưu hóa chu trình bán hàng và phân tích hiệu quả bán hàng, tăng tỉ lệ chốt sales, gia tăng doanh số

 

II. Tính năng sử dụng:

1. Cấu hình:

1.1. Nhóm bán hàng:

  

 

Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều đội ngũ bán hàng để dễ dàng và chuyên phụ trách từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá).

 

 

Các trường cần lưu ý:

. Đội ngũ bán hàng: Nhập tên của nhóm (bắt buộc nhập).

. Báo giá: nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ phụ bán hàng khi tạo báo giá.

. Cơ hội: khi phân công phụ trách cơ hội, nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ.

. Bảo hành: nhóm này sẽ hiển thị trong danh sách nhóm bảo hành sản phẩm.

. Trưởng nhóm: người chịu trách nhiệm chính.


1.2. Kiểu hoạt động:

Kiểu hoạt động trong phần mềm CRM được tạo ra giúp mô tả các hành động tiếp theo phải làm trong quá trình quản lí các tiềm năng, cơ hội.

 

 

Lưu ý: Tự động lên lịch tiếp theo: Cho phép người dùng cấu hình sau khi hoàn thành hoạt động được tạo sẽ tạo ra một hoạt động tiếp theo gửi cho khách hàng ngày sau ngày chúng ta hoàn thành hoạt động được thiết lập.

 

1.3. Các giai đoạn:

Cơ hội trong CRM sẽ được quản lý theo các giai đoạn. Việc tạo ra các giai đoạn sẽ giúp người dùng hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào. 

 

 

1.4. Từ khóa trong CRM:

Là một thẻ tag để nhóm một nhóm cơ hội có chung đặc điểm với nhau. Khi tạo Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng, người dùng có thể chọn từ khóa đã tạo để tìm kiếm nhanh các Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng.

 

 

1.5. Lý do thất bại:

Người dùng khai báo lý do thất bại cho cơ hội để kiểm soát lý do và có khả năng cải thiện, xử lý kịp thời, mang lại hiệu quả cao khi đàm phán với khách hàng.

 

 

2. Bán hàng:

2.1. Cơ hội:

Sau khi tiềm năng được chuyển thành cơ hội, việc chăm sóc cơ hội sẽ chặt chẽ hơn, để phục vụ cho việc quản lý một cách dễ dàng.

Việc tạo ra các giai đoạn sẽ giúp bạn hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào.

 

 

Chi tiết Cơ hội:

 

 

2.2. Báo giá:

Cơ hội qua quá trình chăm sóc và đàm phán thành công, người dùng có thể tiến hành tạo báo giá từ cơ hội đó.

 

 

Từ đây, người dùng có thể nhập thông tin chi tiết cho báo giá và gửi đến cho khách hàng.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.