Open navigation

Quản lý kho hàng hóa

2ez Webapp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu tính năng của phân hệ Kho trong hệ thống 2EZ.

Phân hệ Kho hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng và hàng hóa trong kho;

Quản lý cùng lúc nhiều kho hàng giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý;

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Sản phẩm thuộc phân hệ này.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Vị trí tính năng:

 

 

2. Bảng chi tiết thông tin hàng hóa:

 

 

 

 

 

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.