Open navigation

Lập đơn hàng bán

2ez Webapp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu phân hệ Bán hàng trong hệ thống 2EZ.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng đơn hàng thuộc phân hệ này.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí tính năng

Tính năng Khách hàng

Tính năng Nhóm bán hàng

Tính năng Báo giá

Tính năng Đơn hàng

Tính năng Hợp đồng

 

1. Vị trí tính năng:

  

 

2. Tính năng Khách hàng:

 

 

3. Tính năng Nhóm bán hàng:

 

 

4. Tính năng Báo giá:

 

 

Lưu ý:

Bảng Chi tiết đơn hàng: Cho phép người dùng nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm trong báo giá.

Bảng Sản phẩm tùy chọn hiển thị thông tin sản phẩm khuyên dùng, đề xuất những sản phẩm mà người bán cho là khách hàng quan tâm.

 

5. Tính năng Đơn hàng:

 

 

6. Tính năng Hợp đồng:

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.