Open navigation

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN)

TaxOnline - Thu nhập cá nhân


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN)  trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng

Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế

 

1. Vị trí mở tờ khai:

 

 

2. Hình thức nhập liệu: 

Tờ khai: nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm.

 

 

Phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN :

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào phần mềm

 

 

Cách 2: Tạo file mẫu (Excel) để nhập thông tin, nạp dữ liệu từ file mẫu vào bảng nhập liệu trong phần mềm.

 

 

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động;

Thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này;

Những cột nội dung có cách nhập liệu riêng, cần nhập đúng theo hướng dẫn;

Cột thông tin về mã tỉnh/thành phố, quận huyện… cần nhập đúng theo hướng dẫn từ sheet dữ liệu liên quan được cung cấp sẵn trong file mẫu;

Có thể sao chép thông tin có sẵn từ file dữ liệu khác vào file mẫu, khi sao chép và dán dữ liệu thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu.

 

 

Hoàn tất nhập liệu vào file mẫu, đóng file mẫu, trở lại phần mềm để nạp dữ liệu;

 

 

Lưu ý về cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu:

Khi lưu lại thông tin nhập liệu, tùy theo trường hợp cụ thể, phần mềm sẽ hiển thị 3 màu đỏ / cam / vàng để cảnh báo kiểm tra nội dung đã nhập;

Kiểm tra hướng dẫn mô tả lỗi bằng cách di chuyển chuột vào vùng đang báo lỗi màu;

Cam/Vàng: cảnh báo mang tính chất lưu ý, có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên dữ liệu đã nhập;

Đỏ: cảnh báo sai hoàn toàn, không phù hợp; Yêu cầu bắt buộc nhập đúng / bổ sung / thay đổi giá trị nhập liệu.

 

3. Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng:

 

 

 

4. Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế:

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.