Open navigation

Giới thiệu

 

 

Home Assistant là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở chạy trên Python 3.x, được thiết kế để dễ dàng triển khai trên bất kỳ máy tính nào từ Raspberry Pi đến các thiết bị lưu trữ trên mạng (NAS), thậm chí là một container Docker để triển khai trên các hệ thống khác một cách dễ dàng.

Home Assistant tích hợp với một số lượng lớn các sản phẩm mã nguồn mở cũng như thương mại, cho phép bạn liên kết các thiết bị, dữ liệu với nhau, ví dụ như IFTTT (if this then that - công cụ để tự động hóa các thao tác), thông tin thời tiết hay Amazon Echo, để kiểm soát phần cứng trong nhà, từ khóa cửa cho đến đèn điện.

Home Assistant là một chương trình dựa trên sự kiện, kết hợp máy trạng thái theo dõi thực thể - tất cả các thiết bị được chọn và người bạn muốn theo dõi. Mỗi thực thể có một định danh, điều kiện trạng thái và các thuộc tính.

Chương trình điều khiển tất cả các thiết bị từ một giao diện duy nhất, thân thiện với điện thoại. Đặc biệt, nền tảng này không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của người dùng trên máy chủ, vì thế đảm bảo tính riêng tư khá cao.

Sử dụng hệ thống Home Assistant để điều khiển thiết bị USB Token ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử từ xa, thông qua cấu hình kết nối giữa thiết bị Raspberry Pi, app SafetySigning & app Home Assistant.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.