Open navigation

Điều kiện sử dụng

Người dùng cần chuẩn bị một số nội dung sau, để có thể trình ký từ xa qua hệ thống Home Assistant

Thiết bị Raspberry Pi: quản lý kết nối thiết bị USB Token;

Tài khoản Gmail: lưu hồ sơ điện tử cần ký từ xa trong Google Drive;

Tài khoản TS24 ID: kết nối để nhận ký hồ sơ điện tử từ phần mềm TaxOnline; iBHXH; iXHD…;

Tài khoản SafetySigning: đăng nhập app SafetySigning;

App SafetySigning: quản lý thông tin kết nối với Google Drive, TS24 ID tạo mã kết nối ký từ xa từ thiết bị Raspberry Pi;

App Home Assistant: hỗ trợ thiết lập, điều khiển chức năng thực hiện ký từ xa.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.