Open navigation

Cấu hình thiết bị Raspberry Pi

SafetySigning | Phần mềm sử dụng


I. Giới thiệu:

Trình ký từ xa qua hệ thống Home Assistant, thực hiện cấu hình & sử dụng theo những nội dung sau:

. Cấu hình thiết bị Raspberry Pi;

. Thu thập thông tin mã thiết bị, mã chứng thư số, mã PIN của thiết bị chữ ký số;

. Thiết lập app SafetySigning;

. Thiết lập app Home Assistant;

. Ký từ xa, kiểm tra hồ sơ đã ký.

Phạm vị bài viết này hướng dẫn cách Cấu hình thiết bị Raspberry Pi

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

 Thực hiện cấu hình thiết bị theo 1 trong 2 trường hợp sau:

1.1. Thiết bị vật lý:

Truy cập website TS24.com.vn để tải, cài đặt gói cấu hình vào thẻ nhớ micro SD Card (dung lượng tối thiểu 32GB);

Gắn thẻ nhớ vào thiết bị;

Kết nối thiết bị với hệ thống mạng, khởi động sử dụng;

Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị.

 

Cấu hình NAT: thực hiện trong thiết bị Router, lưu ý 2 thông số cấu hình sau:

IP Address: địa chỉ của thiết bị Raspberry Pi (nội dung hướng dẫn trên)

Port: nhập thông số mặc định là 8123

Hình ảnh minh họa giao diện cấu hình trong Router

Tạo kết nối truy cập từ xa: sử dụng một trong những dịch vụ web như Duck DNS, NabuCASA… cấu hình DNS trỏ về địa chỉ IP của hệ thống mạng đang kết nối thiết bị Raspberry Pi để điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng di động.

Web dịch vụ Duck DNS xem tại đây

Cấu hình dịch vụ DNS trong app Home Assistant

Tên đăng nhập: root                       Mật khẩu: 123456

Web dịch vụ NabuCASA xem tại đây

Cấu hình dịch vụ DNS trong app Home Assistant

Tên đăng nhập: root                       Mật khẩu: 123456

 

1.2. Thiết bị ảo:

Truy cập website TS24.com.vn để tải gói cấu hình cho thiết bị về máy tính; 

Tải, cài đặt phần mềm Virtual Box tại đây (tùy theo hệ điều hành máy tính đang sử dụng để chọn tải gói cài đặt phù hợp)

Khởi động phần mềm Virtual Box;

Nạp gói cấu hình thiết bị Raspberry Pi vào Virtual Box (gói nạp được cung cấp bởi TS24);

Khởi động thiết bị Raspberry Pi trong Virtual Box để kiểm tra địa chỉ IP

Tên đăng nhập: kyso            Mật khẩu: 123456

Cấu hình NAT: thực hiện trong thiết bị Router, lưu ý 2 thông số cấu hình sau:

IP Address: địa chỉ của thiết bị Raspberry Pi (nội dung hướng dẫn trên)

Port: nhập thông số mặc định là 8123

Hình ảnh minh họa giao diện cấu hình trong Router

 

Tạo kết nối truy cập từ xa: sử dụng một trong những dịch vụ web như Duck DNS, NabuCASA… cấu hình DNS trỏ về địa chỉ IP của hệ thống mạng đang kết nối thiết bị Raspberry Pi để điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng di động.

Web dịch vụ Duck DNS xam tại đây

Cấu hình dịch vụ DNS trong app Home Assistant

Tên đăng nhập: root                       Mật khẩu: 123456

          Web dịch vụ NabuCASA xam tại đây

Cấu hình dịch vụ DNS trong app Home Assistant

Tên đăng nhập: root                       Mật khẩu: 123456


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.