Open navigation

Tình hình sử dụng hóa đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tình hình sử dụng hóa đơn trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng:

Báo cáo > THSDHD-BC26

Hướng dẫn nhập liệu: Tùy chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo > Xem

(1): Bảng chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo

(2): Nội dung hiển thị báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đã được tổng hợp.

(3): Thanh công cụ mở rộng, hỗ trợ người dùng trong quá trình xem file (hiển thị phóng to, thu nhỏ …), lưu nội dung thành file lưu trên máy tính hoặc in ra giấy.


Bài viết khác

Cài đặt phần mềm iXHD

Xuất hóa đơn điện tử

Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã xuất từ iXHD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.