Open navigation

Danh sách container ra khỏi cảng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai danh sách container ra khỏi cảng trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở tờ khai: Nghiệp vụ khác > Danh sách hàng ra khỏi cảng > Danh sách container ra khỏi cảng.

Nhập thông tin để lập tờ khai;

Chọn Khai báo (F9) (sử dụng thiết bị chữ ký số để ký nộp tờ khai);

Bảng thông tin tờ khai đã lập, kết quả xử lý trả về từ hệ thống Hải quan.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.