Open navigation

Tìm kiếm danh sách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tìm kiếm danh sách hàng trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở tờ khai: Nghiệp vụ khác > Danh sách hàng ra khỏi cảng > Tìm kiếm danh sách hàng.

Hỗ trợ tùy chọn thông tin lọc tìm kiếm theo loại hàng hóa, thời gian cần tra cứu.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.