Open navigation

TS24gov | Dùng thử miễn phí phần mềm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách dùng thử miễn phí phần mềm do TS24 cung cấp.

Sản phẩm phần mềm hỗ trợ dùng thử miễn phí gồm có:

. TaxOnline | Thuế điện tử

. iBHXH | BHXH điện tử

. iHaiQuan | Thông quan điện tử

. iXHD | Hóa đơn điện tử


Hướng dẫn thực hiện

A. Tải tập tin đóng gói phần mềm về máy tính

1. Truy cập website https:// ts24.com.vn;

2. Vào mục Tải xuống;

3. Nhấp chọn Bản dùng thử miễn phí tại giao diện phần mềm cần sử dụng;

4. Xuất hiện cửa số mới, nhấp chuột phải vào tập tin đóng gói của phần mềm;

5. Nhấp chọn Download (Tải xuống) để tải về máy tính.

B. Giản nén tập tin đóng gói, khởi động phần mềm

1. Tập tin đóng gói được tải về máy tính là dạng tập tin nén, thực hiện giải nén;

2. Tập tin sau khi đã giải nén là thư mục của phần mềm, chọn mở vào thư mục này;

3. Tìm chọn kích hoạt tập tin *.exe để khởi động phần mềm (* tương ứng với tên của phần mềm TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, XHD78)

C. Đăng nhập vào phần mềm để bắt đầu sử dụng

Tài khoản đăng nhập mặc định của phần mềm dùng thử miễn phí:

Tên đăng nhập: demo@ts24corp.com

Mật khẩu: demo@TS24

1. Nhập thông tin tài khoản đăng nhập;

2. Chọn Tiếp tục;

3. Đăng nhập thành công sẽ xuất hiện giao diện quản lý tài khoản và cửa sổ phần mềm sử dụng.

Tham khảo thêm bài viết hướng dẫn chi tiết chức năng sử dụng trong phần mềm tại nội dung Bài viết khác bên dưới.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.