Open navigation

Tạo thông tin kết nối

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tạo thông tin kết nối trong SafetySigning.

Việc khởi tạo thông tin kết nối này nhằm mục đích:

. Mở chức năng cấu hình kết nối Google Drive để nhận trình ký hồ sơ giao dịch điện tử từ phần mềm nghiệp vụ TaxOnline, iBHXH, iXHD…;

. Mở chức năng cấu hình kết nối Giao dịch điện tử, kết nối tài khoản TS24 ID;

. Hỗ trợ kết nối cấu hình ký số để tạo nút chức năng ký số trong Home Assistant.


Hướng dẫn thực hiện

A. Đăng ký mã kết nối

Trước khi thực hiện theo hướng dẫn này, người dùng nên khởi tạo trước 1 tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn) để mua gói sản phẩm dịch vụ trực tuyến tại website của TS24 (xem hướng dẫn).

1. Truy cập website ts24.com.vn;

2. Vào mục Sản phẩm – Dịch vụ;

3. Chọn SafetySigning;

4. Chọn mua gói Dịch vụ SafetySigning;

5. Kiểm tra email (tài khoản TS24 ID) để có thông tin hướng dẫn lấy mã kết nối.

B. Tạo thông tin kết nối

Thực hiện trong ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động

1. Vào giao diện Trang chủ;

2. Chọn vào biểu tượng trên góc trái để mở bảng Cài đặt;

3. Tại nhóm chức năng Cài đặt hệ thống, chọn Thông tin kết nối;

4. Nhấn chọn Thêm thông tin kết nối;

5. Xuất hiện bảng Thêm thông tin kết nối; nhập Mã kết nối, (bước hướng dẫn A); nhập MST / CCCD kích hoạt tương ứng cùng mã kết nối này.

6. Chọn Kiểm tra;

7. Xem lại thông tin cần kích hoạt, chọn Cập nhật thông tin kết nối;

8. Chờ cập nhật hoàn thành, Trạng thái kích hoạt sẽ thông báo nội dung Đã kích hoạt;

9. Chọn biểu tượng Trở về trên góc trái để thoát giao diện thực hiện.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.