Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.13

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 21 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Tối ưu lưu cấu hình.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.13.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.