Open navigation

TS24biz | Dùng thử phần mềm miễn phí

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký dùng thử miễn phí sản phẩm TS24biz do TS24 cung cấp.

Sản phẩm TS24biz gồm có:

. HR24 | Quản lý nhân sự

. 2ez | Quản lý bán hàng


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: truy cập cửa hàng của TS24 để chọn mua sản phẩm dịch vụ

1. Truy cập website www.ts24.com.vn

2. Vào mục Cửa hàng 

3. Tùy chọn sản phẩm dịch vụ HR24 / 2ez

Bước 2: Tại giao diện tùy chọn gói dịch vụ, nhấn chọn Bắt đầu dùng thử 14 ngày

Bước 3: xác nhận thanh toán đơn hàng

1. Kiểm tra thông tin đơn hàng, nhấn chọn Thanh toán;

2. Nhập thông tin liên hệ;

3. Thông tin Email là tài khoản email sẽ nhận được thông tin đơn hàng, hướng dẫn kích hoạt và cũng chính là tên đăng nhập vào hệ thống dùng thử;

4. Nhấn chọn Tiếp theo sau khi hoàn tất việc nhập thông tin liên hệ

5. Kiểm tra lại thông tin và nhấn chọn Xác nhận đơn hàng

Bước 4: tạo hệ thống dùng thử

1. Kiểm tra email gửi đến từ hệ thống của TS24

2. Trong nội dung email, nhấn chọn Tạo dịch vụ

3. Chuyển sang trang khởi tạo tên miền, thực hiện nhập tên miền riêng của đơn vị sử dụng; lưu ý tên miền CHỈ NHẬP ký tự dạng chữ, số, KHÔNG NHẬP dạng ký tự đặc biệt (*, #, @, &...)

4. Nhấn Chọn và tiếp tục

Bước 5: kích hoạt tài khoản sử dụng

1. Sau khi đã tạo tên miền thành công, kiểm tra email để nhận thông tin tài khoản truy cập dịch vụ

2. Nhấn chọn liên kết để chuyển đến trang hỗ trợ thay đổi mật khẩu

3. Tên đăng nhập vào hệ thống

4. Nhập thông tin thay đổi mật khẩu

5. Nhấn chọn xác nhận cập nhật

6. Nhấn chọn liên kết để chuyển đến trang đăng nhập chính

7. Nhập thông tin tài khoản để bắt đầu sử dụng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.