Open navigation

Gói dịch vụ chuyển đổi số

Tổng quan

Nội dung bài viết này giới thiệu về Gói dịch vụ chuyển đổi số.

Đây là gói dịch vụ kết hợp (combo), bao gồm nhiều sản phẩm dịch vụ phần mềm nghiệp vụ do TS24 cung cấp.

Gói dịch vụ này hỗ trợ giải pháp toàn diện và hiệu quả dành cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm việc chuyển đổi số để nâng cao hiệu suất, tăng cường sự cạnh tranh.


Thông tin sản phẩm trong gói

. SafetySigning: giải pháp quản lý văn phòng không giấy tờ, kết nối từ xa

. T-VAN TaxOnline: thuế điện tử

. iXHD: hóa đơn điện tử

. I-VAN iBHXH: bảo hiểm xã hội điện tử

. ezBooks: sổ sách kế toán


Đối tượng, điều kiện sử dụng

. Là doanh nghiệp mới thành lập / đang là khách hàng của TS24 đều có thể đăng ký mua gói dịch vụ này,

. Phần mềm nghiệp vụ trong gói dịch vụ chuyển đổi số này chỉ hỗ trợ chữ ký số SAFE-CA để ký số hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan chức năng.


Đăng ký gói dịch vụ

Nếu là khách hàng mới, chưa sử dụng dịch vụ của TS24, cần khởi tạo 1 tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn)

Thực hiện mua hàng trực tuyến, thanh toán online tại website của TS24

1. Truy cập website ts24.com.vn; đăng nhập theo tài khoản TS24 ID

2. Chọn Cửa hàng

3. Tuỳ chọn gói dịch vụ Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ

4. Thông tin giới thiệu sản phẩm dịch vụ phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ trong gói

5. Tuỳ chọn Thêm vào giỏ hàng / Mua ngay để thực hiện thanh toán (Xem hướng dẫn)


Trình tự sử dụng

Bước 1: Cài đặt bộ phần mềm dịch vụ chuyển đổi số (Xem hướng dẫn)

Bước 2: Kiểm tra kết nối thiết bị chữ ký số SAFE-CA với máy tính (Xem hướng dẫn)

Bước 3: Sử dụng dịch vụ phần mềm thuế điện tử TaxOnline 

. Thiết lập thông tin đơn vị (Xem hướng dẫn)

. Đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN (Xem hướng dẫn)

. Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN (Xem hướng dẫn)

. Bắt đầu sử dụng (Xem hướng dẫn)

Bước 4: Sử dụng dịch vụ phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử iBHXH

. Thiết lập thông tin đơn vị (Xem hướng dẫn)

. Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (Xem hướng dẫn)

. Bắt đầu sử dụng (Xem hướng dẫn)

Bước 5: Sử dụng dịch vụ phần mềm hoá đơn điện tử iXHD

. Thiết lập thông tin đơn vị (Xem hướng dẫn)

. Đăng ký / Thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hoá đơn điện tử (Xem hướng dẫn)

. Phát hành hoá đơn điện tử (Xem hướng dẫn)

. Bắt đầu sử dụng (Xem hướng dẫn)

Bước 6: Sử dụng dịch vụ phần mềm sổ sách kế toán ezBooks

. Thiết lập thông tin đơn vị (Xem hướng dẫn)

. Bắt đầu sử dụng (Xem hướng dẫn)

Bước 7: Sử dụng mô hình giải pháp quản lý văn phòng SafetySigning (Xem hướng dẫn)


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.