Open navigation

Cài đặt bộ phần mềm dịch vụ chuyển đổi số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tải xuống & cài đặt bộ phần mềm dịch vụ chuyển đổi số vào máy tính.

Phần mềm trong bộ cài đặt:

1. .NET Framework 4.5.2*

2. Visual Studio 2013*

3. Java Runtime 8*

4. Visual Studio*

5. Konect24**: kết nối phần mềm nghiệp vụ để thực hiện ký từ xa

6. RemoteSigner**: kết nối chữ ký số từ xa

7. TaxOnline**: nộp thuế điện tử

8. iBHXH**: bảo hiểm xã hội điện tử

9. iXHD**: hoá đơn điện tử

10. ezBooks**: sổ sách kế toán

11. VirtualBox*: thiết lập, quản lý máy ảo

12. Tập tin máy ảo SafetySigning*: hệ thống trung tâm điều khiển kết nối từ xa dùng trên VirtualBox

14. Kyso**: ký nộp, tra cứu kết quả nộp hồ sơ điện tử

14. SAFE-CA Manager**: quản lý thiết bị chữ ký số 

(*) phần mềm tiện ích mở rộng, cần cài đặt vào máy tính để có thể sử dụng phần mềm do TS24 cung cấp

(**) phần mềm do TS24 cung cấp 

Dung lượng ổ cứng cần thiết để cài đặt:

. Tối thiếu: 16GB

. Đề nghị: 20GB (khuyên dùng)

Hỗ trợ tải & cài đặt trên đường truyền kết nối mạng Internet có dây / không dây.

Nên dùng kết nối mạng có dây để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng, ổn định

Thời gian cài đặt: 15 - 30 phút (tuỳ thuộc vào tốc độ đường truyền kết nối mạng đang sử dụng)


Hướng dẫn thực hiện

Tải tập tin bộ cài đặt về máy tính

1. Truy cập trang mạng https:// ts24.com.vn

2. Vào mục Tải xuống

3. Tìm đến nội dung giới thiệu bộ phần mềm dịch vụ chuyển đổi số (All-in-One TS24 apps), chọn Tải xuống

4. Tuỳ chọn vị trí lưu tập tin trên máy tính

5. Tập tin bộ cài đặt đã tải xuống thành công

Cài đặt bộ phần mềm

1. Khởi động tập tin đã tải xuống để khởi động trình cài đặt, nhấp chọn Tôi đồng ý

2. Tuỳ chọn phần mềm cài đặt, nên chọn cài đặt tiện ích mở rộng (đã giới thiệu tại nội dung Tổng quan)

3. Tuỳ chọn vị trí lưu phần mềm trên máy tính

4. Chương trình thực hiện cài đặt phần mềm, nhấp chọn Đóng sau khi quá trình cài đặt hoàn tất

Trường hợp có chọn tải & cài đặt tập tin máy ảo SafetySigning, sau khi cài đặt hoàn tất, mở My Computer đến vị trí lưu phần mềm đã chọn trước đó, chép tập tin này về thư mục riêng để sử dụng 


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.