TS24pro - Hướng dẫn cơ bản


1. Quản lý dữ liệu:

Khởi động ứng dụng TS24pro (1) > thực hiện đăng nhập (2) > nhấn chọn “Hệ thống” (3).

Chức năng “TT chung” > “Thông tin đơn vị” > “Thông tin chung”: hỗ trợ khai báo, quản lý tổng hợp thông tin ban đầu của từng doanh nghiệp.Chức năng “TT chung” > “Thông tin đơn vị” > “Thông tin cơ quan quản lý”: hỗ trợ khai báo, quản lý tổng hợp thông tin cơ quan quản lý của đơn vị như Cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan … Tuỳ theo gói dịch vụ đơn vị đăng ký sử dụng theo bộ sản phẩm TS24pro để thực hiện khai báo thông tin trong chức năng này.2. Phân quyền hệ thống:

2.1. Yêu cầu:

Chức năng hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin tài khoản phân quyền người dùng sử dụng bộ sản phẩm TS24pro.

Sử dụng chức năng này, cần những yêu cầu như sau: 

. Đăng ký gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền người dùng của TS24.

. Hệ thống mạng máy tính có 1 máy chính để lưu trữ cấu hình hệ thống phân quyền, các máy tính phụ sử dụng TS24pro thực hiện kết nối đến máy chủ này để sử dụng.

2.2. Các bước thực hiện:

2.2.1. Cấu hình hệ thống phân quyền tại máy chính:

Tải và cài đặt bộ sản phẩm TS24pro.

Khởi tạo tài khoản TS24pro để đăng ký mua gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền và tài khoản dùng làm tài khoản nội bộ cho từng người dùng.

Đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro (1) đã được cài đặt trên máy tính, thực hiện đăng nhập (2) > nhấn chọn “Hệ thống” (3).Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tuỳ chọn” > “Cấu hình chung” để kiểm tra và thiết lập cấu hình kết nối đến máy tính lưu dữ liệu hệ thống phân quyền.Vào mục “Phân quyền” (1) > “Tài khoản TS24” (2) > nhấn chọn “Insert: Thêm dòng” (3), nhập thông tin tài khoản TS24pro và kích hoạt gói dịch vụ đã mua (4), chọn “Ghi (F5)” sau khi hoàn tất (5).Kích hoạt thành công, nhấn chọn vào “Người dùng” (1) > xuất hiện bảng thông tin tài khoản người dùng bên dưới, tạo tài khoản nội bộ bằng cách nhập thông tin tài khoản vào vùng trắng (2), tài khoản nội bộ là tài khoản TS24pro > nhấn chọn dấu “+” (3) để kiểm tra tùy chọn kích hoạt quyền sử dụng gói dịch vụ cho tài khoản nội bộ.Người dùng có thể nhấn tổ hợp phím “Ctrl + F” để hiển thị chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhanh tên tài khoản nội bộ đã khởi tạo.Thiết lập phân quyền người dùng cho từng tài khoản vừa khởi tạo, vào mục “Phân quyền người dùng” (1) > chọn sản phẩm cần phân quyền trong từng tài khoản nội bộ (2) > thực hiện tùy chọn phân quyền từng chức năng trong sản phẩm (3) > nhấn chọn “Ghi” (4) sau khi đã hoàn tất việc thực hiện.Hoàn tất việc cấu hình, tại máy chạy hệ thống phân quyền, lưu ý phải để phần mềm này luôn hoạt động thì các máy tính phụ sử dụng mới có thể thực hiện kết nối đến thông tin dữ liệu lưu trữ phân quyền này.


2.2.2. Các máy tính phụ thực hiện kết nối để sử dụng:

Tại máy tính phụ của người dùng sử dụng các các ứng dụng hỗ trợ phân quyền gói dịch vụ (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™…), thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, đăng nhập theo tùy chọn “Tài khoản TS24pro / Tài khoản nội bộ”.


Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được khởi tạo trong hệ thống phân quyền, đánh dấu chọn “Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ” (1), tài khoản đăng nhập này người quản lý chính hoặc nhân viên kiểm soát hệ thống phân quyền trong đơn vị sẽ cung cấp cho người dùng. Bên dưới đánh dấu chọn vào “Tuỳ chỉnh”, nhập thông tin vị trí lưu dữ liệu là IP máy chủ đã cấu hình hệ thống phân quyền (2), nhấn chọn “Đăng nhập” (3).Đăng nhập thành công, người dùng nhấn chọn khởi động ứng dụng cần dùng, thực hiện khai báo thông tin đơn vị để bắt đầu sử dụng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved