TS24pro - Hướng dẫn cơ bản


1. Giới thiệu:

Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật thông tin người sử dụng chương trình, thông tin xuất hoá đơn cho đơn vị, quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt và thông tin gói dịch vụ đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập.


2. Vị trí chức năng:

Trên thanh tiêu đề trong ứng dụng nhấn chọn vào mục “TT chung” (1)“Thông tin đơn vị” (2).3. Bảng “Thông tin chung”:Phần “Thông tin chung” (1): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng.

 

4. Bảng “Thông tin Cơ quan quản lý”:

Hỗ trợ người dùng nhập liệu những thông tin Cơ quan quản lý thuế, Cơ quan Hải quan, Cơ quan BHXH, Cơ quan thống kê … tùy thuộc vào phần mềm người dùng sử dụng.

Ví dụ:


Phần “Thông tin giao dịch với Cơ quan Thuế” (1), người dùng thực hiện tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý của đơn vị. Trường hợp người dùng là đại thuế Thuế thì nhập thêm thông tin vào phần nội dung “Đại lý thuế” (2) bên dưới.

Phần “Cấu hình tự động lưu hồ sơ thuế từ iHTKK” (3): hỗ trợ đơn vị thiết lập thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế, để lưu dữ liệu hồ sơ tự động về máy tính, nội dung thiết lập này dùng theo gói dịch vụ TaxData – Quản lý, đối chiếu sổ thuế (*).

(*): tham khảo nội dung tài liệu hướng dẫn về TaxData để biết thêm chi tiết.

Thực hiện tương tự đối với Cơ quan Hải quan, Cơ quan BHXH, Cơ quan Thống kê …

 

5. Bảng “Thông tin người liên hệ”:


Phần “Thông tin người liên hệ TS24pro” (1): hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng trực tiếp trên ứng dụng, TS24 sẽ liên hệ đến người dùng theo thông tin này để thông báo những thay đổi về chính sách giá, gửi báo gia hạn dịch vụ hoặc giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mới của TS24 trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.

Phần “Thông tin xuất hoá đơn” (2): ghi nhận thông tin đăng ký ban đầu của đơn vị để nhận hoá đơn điện tử từ TS24 khi mua sản phẩm dịch vụ.

 

6. Bảng “Thông tin người sử dụng”:

Hỗ trợ quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt sử dụng theo tài khoản TS24pro.

 

7. Bảng “Thông tin người ký”:


Hỗ trợ nhập tên người ký hồ sơ, chức danh và tài khoản TS24pro nhận hồ sơ trình ký; nội dung này sẽ thể hiện trên tờ khai hoàn chỉnh sau khi người dùng đã hoàn tất nhập liệu và thực hiện kết xuất báo cáo.

 

8. Bảng “Danh sách thông tin tài khoản”:


Hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin gói dịch vụ sản phẩm đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập.

 

Hoàn tất việc nhập liệu, người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo, nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin đã thiết lập.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved