iXHD - Thiết lập cơ bản
Thực hiện thiết lập thông tin đơn vị trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Hệ thống” (1) > chọn “Thông tin công ty” (2)Tại giao diện thông tin công ty, bên trái có cột thông tin “Danh sách đơn vị” (1), nhấn chọn “Thêm” (2) để thực hiện nhập nội dung vào bảng kê khai thông tin đơn vị (3).


Lưu ý: những nội dung có dấu (*) là bắt buộc cần phải nhập thông tin.Trong bảng “Thông tin chung”: nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng.

Di chuyển màn hình xuống phần “Kích hoạt tài khoản” (1), hàng thông tin “Gói dịch vụ”, người dùng tùy chọn vào đây gói sản phẩm đang còn hạn sử dụng, trường hợp sử dụng lần đầu hoặc gia hạn lại gói dịch vụ mới, nhấn chọn vào “Nhập mã kích hoạt” (2).Chọn vào hàng thông tin “Gói dịch vụ” (1) sẽ hiển thị gói dịch vụ người dùng đã mua từ hệ thống Store24, tình trạng “Chưa kích hoạt”. Nhấn chọn vào gói dịch vụ cần dùng, bên dưới xuất hiện một số thông tin về mã sản phẩm, chương trình, hạn dùng (2). Người dùng kiểm tra lại thông tin đầy đủ và nhấn chọn “Chấp nhận” (3).Thông báo xuất hiện, hiển thị thông tin xác nhận kích hoạt cho gói sản phẩm mới, nhấn chọn “Chấp nhận” để hoàn tất.Chuyển sang bảng “Thông tin Cơ quan quản lý” (1), trong phần “Thông tin giao dịch với Cơ quan Thuế” (2), người dùng thực hiện tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý của đơn vị.Bảng “Thông tin người liên hệ”: phần “Thông tin người liên hệ TS24pro” (1) hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng trực tiếp trên ứng dụng, TS24 sẽ liên hệ đến người dùng trực tiếp theo thông tin này để thông báo những thay đổi về chính sách giá, gửi báo gia hạn dịch vụ hoặc giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mới của TS24 trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.


Phần “Thông tin xuất hóa đơn” (2) ghi nhận thông tin đăng ký ban đầu của đơn vị để nhận hoá đơn điện tử từ TS24 khi mua sản phẩm dịch vụ.Bảng “Thông tin người sử dụng” hỗ trợ cập nhật thông tin người sử dụng và gói sản phẩm dịch vụ đang sử dụng.Bảng “Thông tin người ký”, nhập tên “Người ký hồ sơ/Người ĐDPL”,  “Chức danh”“Tài khoản KySo™/Email”. Nội dung “Tài khoản KySo™/Email” người dùng có thể nhập ngay chính tên đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro hoặc email của người dùng giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ.Bảng “Danh sách thông tin tài khoản” hỗ trợ tra cứu gói dịch vụ sử dụng trên tất cả các phần mềm của TS24.Hoàn tất việc nhập liệu, người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo, nhấn chọn “Lưu (F5)” (3) lưu lại thông tin để sử dụng tiếp các chức năng khác trong ứng dụng.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved