TS24pro - Hướng dẫn cơ bản


Để kiểm tra chương trình .Net Framework đang được hỗ trợ trên hệ điều hành Windows là phiên bản nào, đối với trường hợp máy tính đang sử dụng Windows 7, 8 hoặc 10, người dùng thực hiện như sau:


Trên bàn phím nhấn chọn tổ hợp phím “Windows + R” để mở cửa sổ Run.Nhập lệnh “control panel” vào ô “Open” (1) > nhấn “OK” (2).Tại cửa sổ Control Panel, người dùng chọn vào mục “Uninstall a program” trong trường hợp cửa sổ này đang hiển thị theo dạng “Category”hoặc nhấn chọn “Programs and Features” trong trường hợp cửa sổ này đang hiển thị theo dạng “Icons”.Cửa sổ mới xuất hiện, bên trái nhấn chọn “Turn Windows Features on of off”, hiển thị cửa sổ “Windows Features”, người dùng có thể kiểm tra những dòng thông tin về .Net Framework để biết được hệ điều hành đã hỗ trợ sẵn chương trình này đến phiên bản nào.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved