HR24 - Quản lý người lao động


I. Giới thiệu:

Tính năng “Quản lý NLĐ” hỗ trợ cho người dùng tổng hợp và xuất ra bảng kê tổng hợp chi tiết tỉ lệ, số tiền đóng bảo hiểm của người lao động tại doanh nghiệp, từ thông tin chi tiết người lao động đã thiết lập ở chức năng “Danh mục”.

 

II. Hướng dẫn:

1. Vị trí tính năng:


2. BK đóng BHXH và CĐ:

Hỗ trợ tính năng tự động tổng hợp từ bảng thông tin chi tiết người lao động để thể hiện ra tỉ lệ và số tiền đóng BHXH, chi phí công đoàn.

Người dùng có thể thực hiện “Xuất excel” để xuất ra file bảng kê đóng tiền hàng tháng của doanh nghiệp, trình lãnh đạo ký duyệt, nếu đã thực hiện ký duyệt và đóng tiền vào ngân sách hoàn tất, trên ứng dụng, người dùng nhấn “Đã duyệt và đóng tiền”.

3. BK đã duyệt và đã NT BHXH:

Biểu mẫu này là mẫu tổng hợp từ “BK đóng BHXH và CĐ”, sau khi người dùng nhấn chọn “Đã duyệt và đóng tiền”, thì tại đây tự động lưu lại bảng danh sách chi tiết đóng tiền của tháng đó.4. Chi tiết QTTG BHXH,BHYT, BHTN của NLĐ:

Biểu mẫu này hỗ trợ tra cứu chi tiết quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và tỉ lệ đóng của người lao động theo thời gian, phụ thuộc vào các mục đã kê khai và thực hiện trước đó.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved