HR24 - Quản lý người lao động


Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng HR24™, người dùng thực hiện như sau:

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro (1) > Thực hiện đăng nhập (2) và khởi động ứng dụng HR24™ (3).Chọn “TT Chung” > “Thông tin đơn vị” Xuất hiện bảng thông tin đơn vị:Phần “Thông tin chung” (1): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng.


Lưu ý: những nội dung có dấu * là bắt buộc cần phải nhập thông tin. 

Phần “Kích hoạt tài khoản” (2), tại hàng thông tin “Gói dịch vụ”, người dùng tùy chọn vào đây gói sản phẩm đang còn hạn sử dụng; nếu là sử dụng lần đầu hoặc gia hạn lại gói dịch vụ mới, nhấn chọn vào “Nhập mã kích hoạt”.Chọn vào hàng thông tin “Gói dịch vụ” (1) sẽ hiển thị gói dịch vụ người dùng đã mua từ hệ thống Store24, tình trạng “Chưa kích hoạt”. Nhấn chọn vào gói dịch vụ cần dùng, bên dưới xuất hiện một số thông tin về mã sản phẩm, chương trình, hạn dùng (2). Người dùng kiểm tra lại thông tin đầy đủ và nhấn chọn “Chấp nhận” (3).Thông báo xuất hiện, hiển thị thông tin xác nhận kích hoạt cho gói sản phẩm mới, nhấn chọn “Chấp nhận” để hoàn tất.Chuyển sang bảng “Thông tin Cơ quan quản lý”Phần “Thông tin giao dịch với Cơ quan Thuế” (1), người dùng thực hiện tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý của đơn vị. Trường hợp người dùng là đại thuế Thuế thì nhập thêm thông tin vào phần nội dung “Đại lý thuế” (2) bên dưới.

Phần “Thông tin giao dịch với Cơ quan BHXH” (3), người dùng thực hiện tùy chọn thông tin cơ quan BHXH của đơn vị.

 

Bảng “Thông tin người liên hệ”:Phần “Thông tin người liên hệ TS24pro” (1): hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng trực tiếp trên ứng dụng, TS24 sẽ liên hệ đến người dùng theo thông tin này để thông báo những thay đổi về chính sách giá, gửi báo gia hạn dịch vụ hoặc giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mới của TS24 trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.


Phần “Thông tin xuất hoá đơn” (2): ghi nhận thông tin đăng ký ban đầu của đơn vị để nhận hoá đơn điện tử từ TS24 khi mua sản phẩm dịch vụ.

Bảng “Danh sách thông tin tài khoản”:Hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin gói dịch vụ sản phẩm đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập.

Hoàn tất việc nhập liệu, người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo, nhấn chọn “Lưu (F5)” lưu lại thông tin để sử dụng tiếp các chức năng khác trong ứng dụng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved