Office24 - Phân hệ sử dụngI. Giới thiệu:

Phân hệ Quản lý, biên soạn tài liệu (KnowSystem) hỗ trợ người dùng thiết lập, biên soạn & quản lý nội dung tài liệu hướng dẫn.

Hỗ trợ lưu trữ tài liệu dưới hình thức riêng tư, chỉ tài khoản đăng nhập nội bộ vào hệ thống mới có thể truy cập để xem, hoặc phát hành theo hình thức công cộng ra website cho tất cả đối tượng người dùng truy cập tham khảo.

 

II. Tính năng:

1. Cấu hình (Configuration):Hỗ trợ một số tính năng thiết lập ban đầu cho phân hệ sử dụng này.

Phân mục (Sections): khởi tạo, quản lý phân mục lưu tài liệu biên soạn. Tùy theo nhu cầu người dùng, có thể thiết lập phân mục theo hình thức đơn giản hoặc phức tạp (nhiều cấp); cần tối thiểu 1 cấp phân mục để lưu nội dung tài liệu biên soạn.Thẻ tìm kiếm (Tags): khởi tạo, quản lý danh mục thẻ tìm kiếm gắn theo nội dung tài liệu biên soạn.Mẫu biên soạn (Templates): khởi tạo, quản lý danh mục mẫu tài liệu biên soạn mặc định; có thể định nghĩa trước thông tin về khuôn dạng văn bản, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc… của mẫu mặc định, thống nhất quy cách soạn thảo cho những nội dung tài liệu khác nhau.


Tham quan (Tours): khởi tạo, quản lý nhóm tài liệu có sẵn thành 1 nội dung tài liệ tham quan; mục đích của tính năng này để thực hiện 1 bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn theo một trình tự nhất định cho người xem, thông qua những nội dung tài liệu biên soạn đã có săng trong phân hệ sử dụng này.Cấu hình (Configuration): tùy chọn một số nội dung cấu hình chung, về cách thức lưu tài liệu, chỉnh sửa nội dung trực tiếp trên giao diện website, kết nối với cổng thông tin người dùng…2. Quản lý nội dung biên soạn (Knowledge Base):Giao diện biên soạn tài liệu: 

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved