iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáoĐể thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau:


(1): truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

(2): chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”.

(3): nhập mã số thuế, thời gian tra cứu & mã xác thực

(4): nhấn chọn “Tra cứu”.

(5): Bên dưới xuất hiện Thông tin doanh nghiệp & Danh sách đăng ký phát hành.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved