TaxOnline - Thủ tục khácĐể thực hiện lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuế đất, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Thủ tục khác” (1)Giấy đề nghị gia hạn (2) > “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuê đất (41/2020/NĐ-CP) hoặc (52/2020/NĐ-CP) (3) > Tùy chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý” (4).


Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai.


Chọn loại thuế đề nghị gia hạn (1). Đối với Tiền thuê đất, người dùng bổ sung thông tin vào vùng dữ liệu (2)Đối với Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Người dùng được chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp trên. Sau đó tiến hành nhập liệu vào vùng dữ liệu bên dưới.Đối với Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực: Người dùng tùy chọn đúng loại hình doanh nghiệp của đơn vị.Kiểm tra lại số liệu, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin đã nhập.


Sau khi hoàn tất quá trình Ghi dữ liệu, nếu không có vấn đề lỗi phát sinh, tiến hành Kết xuất báo cáo và ký gửi hồ sơ điện tử.


Lưu ý 1: Nếu lưu thông tin xuất hiện thông báo lỗi, người dùng kiểm tra nội dung nhập liệu nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


Lưu ý 2: Vì tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuế đất  là tờ khai mới nộp lần đầu nên người dùng vui lòng thực hiện thao tác đăng ký tờ khai với cơ quan thuế trước khi ký và gửi hồ sơ điện tử.


Vào TT Chung > “Đăng ký T-Van” > “ĐK HS khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” > Lựa chọn tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuê đất > Nộp hồ sơ.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved