TaxOnline - Môn bài - Lệ phí môn bài    Để thực hiện lập tờ khai thuế môn bài, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


    (Mẫu tờ khai này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế 2016 trở về trước)


    Vào ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “Kê khai” > “Thuế môn bài”.    Chọn “Năm tính thuế” > “Đồng ý”.    Tại giao diện nhập liệu, nhập vốn điều lệ, chương trình tự động hiển thị số thuế phải nộp (1), nếu có đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương, thực hiện nhập thông tin của đơn vị đó vào danh sách bên dưới (2), chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.    Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


   

Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).    Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)


    Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)


    Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved