TaxOnline - Nộp thuế điện tửĐể thực hiện lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng, trong ứng dụng Tax Online™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn “Pay24” > “Ủy nhiệm chi qua ngân hàng” > “Lập ủy nhiệm chi”.Người dùng nhập thông tin ủy nhiệm chi theo các cách sau:


Cách 1: Nhập trực tiếp vào biểu mẫu trên ứng dụng


Chọn tháng cần lập giấy ủy nhiệm chi (1) > Điền thông tin theo hướng dẫn của biểu mẫu (2) > Bấm “Ghi (F5)” để kiểm tra và lưu lại thông tinCách 2: Nhập dữ liệu từ file mẫu


Chọn và tải “File mẫu” từ ứng dụng về máy, nhập liệu theo hướng dẫnSau khi nhập liệu xong chọn “Nạp dữ liệu (F8)” (1) > chọn file mẫu đã nhập liệu (2) > chọn “Open” (3) > Tùy chọn nạp thay thế hay thêm vào dữ liệu đang có (4) > Bấm “Nạp dữ liệu” (5) 

Nhấn chọn “Ghi (F5)” lưu lại thông tin đã nhập liệu > chọn “Xem mẫu” để thực hiện xem và in tờ khai ra giấy nộp cho ngân hàng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved