TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phíĐể thực hiện lập Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC), người dùng thực hiện như sau:

 

Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” > “Biên lai thu phí, lệ phí” >  “Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC)"Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.Chọn “Thêm mới” bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệuĐể nhập liệu vào tờ khai, có 2 cách: (1) nhập liệu trực tiếp trên phần mềm, (2) người dùng tiến hành tải file mẫu về máy và nhập dữ liệu vào file mẫu, sau đó nạp dữ liệu từ file mẫu lên phần mềm.Nhấn “Lưu(F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved