iBHXH - Thiết lập cơ bảnTài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro … Để khởi tạo tài khoản và đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:


1. Khởi tạo tài khoản đăng nhập tại website của TS24:

Truy cập website https://web.ts24.com.vn/ (1) > nhấn chọn “Đăng nhập” (2) > “Log in with TS24 with TS24 Pro” (3) > “Join TS24 Pro” (4).Xuất hiện bảng thông tin hỗ trợ khởi tạo tài khoản, nhập đầy đủ thông tin và nhấn chọn “SIGNUP TS24 PRO”.Kiểm tra email để xác nhận đăng ký tạo tài khoản mới, nhấn chọn “Xác nhận đăng ký”.Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, nhấn chọn “Đăng nhập” (1) > tuỳ chọn mục đăng nhập theo “Tài khoản TS24pro / Tài khoản nội bộ” (2) > nhập tên đăng nhập, mật khẩu theo thông tin tài khoản đã khởi tạo từ website (3) > tuỳ chọn thông tin lưu dữ liệu* (4) và chọn “Đăng nhập” (5).
(*) Thông tin lưu dữ liệu:

. Lưu tại máy này: tuỳ chọn này hỗ trợ lưu trữ ặmc định dữ liệu người dùng trong bộ sản phẩm TS24pro tại máy tính đang sử dụng. (Lưu trữ cục bộ)

. Lưu qua Cloud24: tuỳ chọn này hỗ trợ kết nối và đồng bộ lưu trữ dữ liệu người dùng trong bộ sản phẩm TS24pro qua dịch vụ Cloud24 của TS24. (Lưu trữ đám mây)

. Tuỳ chỉnh: tuỳ chọn này hỗ trợ kết nối với hệ thống phân quyền người dùng sử dụng chung các ứng dụng trong bộ sản phẩm TS24pro, theo gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền.


2. Khởi tạo tài khoản đăng nhập từ bộ sản phẩm TS24pro:

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro > “Đăng nhập” (1) > nhấn chọn “Đăng ký” (2)Nhập nội dung đầy đủ vào phần “Đăng ký tài khoản TS24pro” (1) và nhấn chọn “Tạo tài khoản” (2), lưu ý những nội dung sau:

    Họ và tên: người dùng nhập tên đầy đủ của mình vào đây, thông tin này sẽ được lưu vào hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng của TS24.

    Tên đăng nhập (email): nhập đúng địa chỉ email đang sử dụng, đây cũng chính là tên đăng nhập vào các dịch vụ của TS24 như Store24, bộ sản phẩm TS24pro ...

    Đặt mật khẩu và Nhập lại mật khẩu: người dùng có thể thiết lập mật khẩu tuỳ theo ý của mình. Trường hợp quên mật khẩu, có thể lấy gửi yêu cầu lấy lại mật khẩu, hệ thống của TS24 sẽ gửi email lấy lại mật khẩu về email là tên đăng nhập của người dùng.

Vùng thông tin có dấu * bắt buộc phải có thông tin.Kiểm tra email để xác nhận đăng ký tạo tài khoản mới, nhấn chọn “Xác nhận đăng ký”.Thực hiện đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro theo thông tin tài khoản vừa khởi tạo.

 

3. Khởi tạo tài khoản đăng nhập bằng kết nối với tài khoản Gmail của người dùng:

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro > nhấn chọn “Đăng nhập” (1) > chọn đăng nhập theo “Tài khoản Google” (2).Màn hình sẽ chuyển sang giao diện kết nối với tài khoản Gmail, người dùng thực hiện đăng nhập và xác nhận cho kết nối với tài khoản Gmail, nhấn chọn “Allow”/”Đồng ý” kết nối với tài khoản Gmail để hoàn tất).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved