Office24 - Thiết lập cơ bản


 1. Giới thiệu:

    Phân hệ Lịch là ứng dụng hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin sự kiện, lịch hẹn, ngày phép… người dùng đã khởi tạo.

    Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.

 

2. Tính năng:

Vị trí tính năng: Lịch > Giao diện Cuộc họpHỗ trợ người dùng khởi tạo hoặc tuỳ chỉnh nội dung thông tin lịch hẹn, sự kiện.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved