Office24 - Văn phòng điện tử - Thiết lập cơ bản 


1. Giới thiệu:

Phân hệ Thảo luận là một ứng dụng nhắn tin dễ sử dụng cho các nhóm mang tất cả thông tin liên lạc của tổ chức của người dùng nội bộ vào một nơi và tích hợp liền mạch với nền tảng hệ thống quản lý tổng thể; cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn từ bất cứ phân hệ nào trong hệ thống quản lý tổng thể, cũng như dễ dàng quản lý tin nhắn và thông báo từ trong nội bộ; hỗ trợ tạo kênh trò chuyện nhóm, trò chuyện đơn hoặc trò chuyện riêng tư.

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.

 

2. Tính năng:

Vị trí tính năng: Thảo luận > Giao diện Hộp thư đến


(1): Quản lý tổng nội dung tin nhắn của người trong hệ thống.

(2): Khởi tạo ,quản lý và sử dụng kênh trò chuyện nhóm.

(3): Khởi tạo, quản lý và sử dụng kênh trò chuyện trực tiếp với người dùng khác

(4): Khởi tạo, quản ký và sử dụng kênh trò chuyện riêng tư.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved